VALSBERGs hemsida

Subtitle

Vinterbilder

VINTERN 2008

Här följer att antal nytagna vinterbilder på gårdar och miljöer i Valsberg. Fotografierna är tagna av Anita Nykänen och fömedlade av Marita Pelkonen.

VINTERN 2006:

Vinter med snö och kyla ger Valsberg en magnifik inramning! I slutet på december kom det mycket snö som gav den riktiga vinterkänslan:

Snötyngda träd längs skogsbilväg vid Norriliden. Foto: Annica Lind.

Snön tynger tom ner de spädare träden över vägen. Foto: Annica Lind

Blekt vintersolsken över Valsåsvägen. Foto: Annica Lind.

Några få timmars dagsljus är snart över och solen på väg ner (vid Valsåsvägen). Foto: Annica Lind.

Under senare delen av januari kom regn och varmare väder och snön smälte delvis bort. Februari har börjat med stark kyla (-25 grader) och kristallklara dagar.

Utsikt över Träsket med Nyby i bakgrunden. -20 grader ger att kameralinsen immar igen. Foto: Ralf Lind.

Hästar på Valsås. Foto: Annica Lind.

Newest Members