VALSBERGs hemsida

Subtitle

Uppdateringar

For att du som besokare pa den har hemsidan lattare ska veta vad som uppdaterats sedan senast sa listas alla forandringar lopande har med datum och vilken typ av andring.

2022-03-29 Hembygdsföreningen. Årsberättelse för 2021 tillagd.

2022-02-26 Nyheter. En nyhet inlagd - Årsmöte i hembygdsföreningen.

2022-02-26 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons tillagd - Inger Nygard f. Wallén (1929-2022)

2022-01-02 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons tillagd - Gun Conradzon f.Valsberg (1929-2021))

2021-05-16 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons tillagd - Gota Bradd f.Valsberg (1934-2021)

2021-05-09 Hembygdsforeningen. Texten har uppdaterats med aktuella uppgifter.

2021-05-09 Marthaforeningen. Texten har uppdaterats med bl.a. information om att foreningen har upphort.

2021-05-08 Hembygdsforeningen. Arsberattelse for 2020 tillagd.

2021-04-26 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons tillagd - Maj-Lis Lindfors f.Enstrom (1935-2021)

2021-02-08 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons tillagd - Iris Smeds f.Valsas (1926-2021)

2020-12-23 Fotoalbum/Dodsannonser. Tva annonser tillagda - Gullvi Lagerstrom f.Lind (1940-2020) och Evi Stromgren f.Valsberg (1932-2020).

2020-03-23 Hembygdsforeningen. Arsberattelse for 2019 tillagd.

2019-03-15 Hembygdsforeningen. Arsberattelse for 2018 ar tillagd.

2019-03-14 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons tillagd - Rolf Bradd (1922-2019)

2019-01-06 Nyheter. Arets julfest.

2018-12-25. Fotoalbum/Skrivet om Valsberg. Parmbilder och information om Valsbergsblad for aren 2016-18 inlagda.

2018-12-04 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons tillagd - Gota Valsberg f.Asgard (1935-2018)

2018-04-26 Hembygdsforeningen. Arsberattelse for 2017 ar tillagd. Samtidigt har medlemsforteckningen tagits bort, da strangare lagkrav kring personuppgifter inte langre mojliggor en publicering och lagring av informationen pa det har sattet.

2018-03-05 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons tillagd - Elis Nygard (1928-2018)

2018-02-16 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons tillagd - Ulla Bernas f. Uusimaki (1945-2018)

2018-02-13 Nyheter. En nyhet inlagd - arsmote i hembygdsforeningen.

2018-02-13 Fotoalbum/Dodsannonser. 31 dodsannonser har lagts till. Dessa ar fran aren 1918-70 och ligger just nu sist i albumet.

2018-01-16 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons tillagd - Saga Strom f. Wahlfors (1924-2017)

2017-03-18 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons tillagd - Elis Valsberg (1928-2017)

2017-03-06 Hembygdsforeningen. Arsberattelse for 2016 har lagts in.

2017-02-10 Nyheter. En nyhet inlagd - Dags for hembygdsforeningens arsmote.

2016-12-27 Nyheter. En nyhet inlagd - Julfest den 4 januari.

2016-05-30 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons tillagd - Inga Winberg (1936-2016)

2016-05-29 Nyheter. En nyhet inlagd - Traditionell sommarfest den 13 juli.

2016-02-21 Nyheter. En nyhet inlagd - Jorgen Walsberg tackade for sig.

2016-02-21 Hembygdsforeningen. Arsberattelse for 2015 har lagts in.

2016-02-01 Nyheter. En nyhet inlagd - Dags for arsmote.

2015-09-13 Fotoalbum/Skrivet om Valsberg. Bild och information om Valsbergsbladet nr 17 inlagt.

2015-10-09 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons ar tillagd - Anni Gammals (1926-2015)

2015-04-03 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons ar tillagd - Rune Koping (1952-2014)

2015-02-07 Hembygdsforeningen. Arsberattelsen for 2014 har lagts in.

2015-01-25 Nyheter. En nyhet inlagd - Julfesten lockade farre an vanligt.

2014-10-12 Fotoalbum/Dodsannonser. En annons ar tillagd - Elvi Nygard (1923-2014)

2014-08-14 Nyheter. En nyhet inlagd - Skogsbrand i Valsberg.

2014-07-12 Nyheter. En nyhet inlagd - Sommarfest.

2014-06-22 Nyheter. En nyhet inlagd - ?rets Valsbergsblad. Bild p? bladet finns ocks? under Fotoalbum/Skrivet om Valsberg.

2014-05-06 Nyheter. En nyhet inlagd - V?rst?dning vid hembygdsg?rden.

2014-05-02 Nyheter. En nyhet inlagd - Det h?nder i Valsberg sommaren 2014. 

2014-02-08 Nyheter. En nyhet inlagd - Inga styrelsef?r?ndringar vid ?rsm?tet.

2014-02-08 Hembygdsf?reningen. ?rsber?ttelsen f?r 2013 har lagts in.

2014-01-26 Nyheter. En nyhet inlagd - Dags f?r hembygdsf?reningens ?rsm?te.

2014-01-04 Nyheter. En nyhet inlagd - Fullsatt n?r Lucia bes?kte julfesten.

2013-12-23 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons ?r tillagd - Helvi Ahtola (1924-2003)

2013-12-16 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons har lagts till - Ethel Lagerstr?m-Juthn?s (1928-2013) 

2013-12-15 Nyheter. En nyhet inlagd - Dags f?r julfest.

2013-10-26 Nyheter. En nyhet inlagd - Hus till salu i Valsberg/T?jpalin.

2013-09-15 Fotoalbum/Gravstenar. Tre bilder har lagts till - Erik Nyg?rd, Leo o Gretel Uusim?ki samt bild ?ver Uusim?ki-Wall?n-Vall?n gravstenar. Bilderna hittas enklast via "Recently added" under Fotoalbum i menyn.

2013-08-29 Nyheter. En nyhet inlagd - Alls?ng i hembygdsg?rden. 

2013-07-30 Nyheter. En nyhet inlagd - Vackert v?der p? friluftskv?llen.

2013-07-23 Nyheter. En nyhet inlagd - V?lbes?kt sommarfest.

2013-06-23 Nyheter. En nyhet inlagd - Nytt Valsbergsblad. Bild p? bladet finns ocks? under Fotoalbum/Skrivet om Valsberg.

2013-06-07 Nyheter. Tv? nyheter inlagda - Ytterligare ett hus till salu resp Det h?nder i Valsberg i sommar. 

2013-05-29 Nyheter. En nyhet inlagd - Hus till salu i Valsberg. 

2013-05-22 Nyheter. En nyhet inlagd - Bj?rn r?r sig i Valsberg!

2013-02-27 Hembygdsf?reningen. Medlemsf?rteckningen ?r uppdaterade med det senaste ?rets f?r?ndringar. Nytillkomna medlemmar anges med r?d text.

2013-02-21 Nyheter. En nyhet inlagd - G?rd i Hittaliden till salu. 

2013-01-28 Hembygdsf?reningen. ?rsber?ttelse f?r 2012 har lagts in.

2013-01-28 Nyheter. En nyhet inlagd - ?rsm?tet omvalde styrelsen.

2013-01-22 Nyheter. En nyhet inlagd - ?rsm?te i ant?gande. 

2013-01-04 Nyheter. Alla tidigare nyheter har tyv?rr raderats utan att kunna ?terskapas! En nyhet har lagts till - V?lbes?kt julfest.

2012-12-21 Nyheter. En nyhet inlagd - Julfest i ant?gande.

2012-12-20 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons har lagts till - Hjalmar Valsberg (1904-73). Hittas l?ttast via "Recently added" under Fotoalbum.

2012-12-08 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons har lagts till - Gretel Uusim?ki (1920-2012). Hittas l?ttast via "Recently added" under Fotoalbum.

2012-11-29 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons har lagts till - Ivar Nyg?rd (1897-1977).

2012-09-02 Nyheter. En nyhet inlagd - H?stens kurser vid N?rpes Vuxeninstitut.

2012-08-26 Nyheter. En nyhet inlagd - G?rd till salu i Vals?s.

2012-08-14 Fotoalbum/Gravstenar med anknytning till Valsberg. Bilder p? 10 gravstenar har lagts in. Dessa ?r fr?n olika delar av USA. Hittas enklast genom att f?rst klicka p? Fotoalbum i menyn och sedan p? Recently added.

2012-07-16 Nyheter. En nyhet inlagd - Friluftskv?ll med tjugotalet deltagare.

2012-07-10 Fotoalbum/D?dsannonser. Fyra annonser inlagda: Leif Berg (1963-73), Dagny Berg (1905-73), Alf Berg (1966-97) samt Erik Nyg?rd (1926-2012). De hittas enklast via "Recently added" under Fotoalbum.

2012-07-09 Nyheter. En nyhet inlagd - Sommarfest med m?ngh?vdad publik.

2012-06-25 Nyheter. En nyhet inlagd - Detta h?nder i Valsberg i juli.

2012-06-19 Fotoalbum/Skrivet om Valsberg. Lagom till sommarfesten den 8 juli presenteras ?rets Valsbergsblad; det fjortonde i ordningen. ?ven detta ?r har bladet ett tydligt emigranttema, men inneh?ller ?ven bl.a bilder med konfirmander i f?rra seklets b?rjan och bilder p? barnaskaror i Valsberg genom ?ren. Bladet ?r p? hela 124 sidor och inneh?ller 150 bilder och ett stort antal andra illustrationer. P?rmbilden denna g?ng visar ett antal valsbergsemigranter i Waukegan, Illinois p? 1920-talet. Bladet s?ljs p? sommarfesten och d?refter p? sparbanken i ?vermark. Klicka p? recently added under fotoalbum s? finns lite mer att l?sa om inneh?llet ocks?.

2012-06-09 Fotoalbum/Skriftskol- och konfirmationskort. Bild p? 1961-?rs konfirmander inlagt. Bilden hittas enklast via "Recently added". Tack till Hasse ?bonde f?r bilden.

2012-04-18 Nyheter. En nyhet inlagd - Alls?ngskv?ll lockade ett 20-tal.

2012-04-17 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons inlagd - Alfons Juthn?s (1922-2012). Hittas enklast via "Recently added".

2012-04-17 Nyheter. En nyhet inlagd - Fritidsn?mnden f?rdelade ?rligt bidrag.

2012-04-05 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons inlagd - Aili Dahlblom (1916-2012). Hittas enklast via "Recently added".

2012-03-21 Nyheter. En nyhet inlagd - Skoterolycka i Valsberg.

2012-02-04 Nyheter. En nyhet inlagd - Annica Lind ny ordf?rande i hembygdsf?reningen.

2012-02-04 Hembygdsf?reningen. ?rsber?ttelse f?r 2011 har lagts in.

2012-01-31 Nyheter. En nyhet inlagd - Marthaf?reningen har haft ?rsm?te.

2012-01-13 Nyheter.En nyhet inlagd - ?rsm?te i hembygdsf?reningen.

2012-01-06 Nyheter. En nyhet inlagd - Julfest i traditionell anda.

2012-01-04 Nyheter. En nyhet inlagd - V?rens kurser inom N?rpes Vuxeninstitut.

2011-12-15 Nyheter. En nyhet inlagd - Julfest p? Trettondagsafton.

2011-12-14 Nyheter. En nyhet inlagd - Lucia f?rgyllde martham?te.

2011-10-01 Fotoalbum/Gravstenar. 3 nya bilder p? gravstenar har lagts in - Oscar o Rauha Walsberg, Iris Jaakko Henrik Kupiainen, Sylvi o Egil Skogman. Bilderna hittas som vanligt enklast via Recently added.

2011-09-14 Fotoalbum/D?dsannonser. En d?dsannons inlagd - Maria Nystr?m f. Uusim?ki (1942-2011. Ligger sist i albumet just nu men hittas enklast via "Recently added".

2011-09-12 Nyheter. En nyhet inlagd - H?stens kurser i N?rpes Vuxeninstitut.

2011-08-29 Nyheter. En nyhet inlagd - Valsbergs-lag deltog i beachvolley-turnering.

2011-08-03 Fotoalbum/D?dsannonser. 28 d?dsannonser med anknytning till Valsberg har lagts in och sp?nner ?ver ?ren 1929-2011. Enklast hittas dessa genom att klicka p? Recently added under rubriken Fotoalbum.

2011-07-19 Nyheter. En nyhet inlagd - Drygt 20 deltog i friluftskv?llen.

2011-07-14 Nyheter. En nyhet inlagd - Sommarsamling med n?rmare 80 n?rvarande.

2011-06-27 Hembygdsf?reningen. Medlemsf?rteckningen ?r uppdaterad med fyra nya medlemmar (r?dmarkerade) samt en avliden medlem.

2011-06-13 Fotoalbum/Skrivet om Valsberg. I sommar kommer det trettonde Valsbergsbladet. P? p?rmbilden syns Amerika-emigranten Elsa H?glund, som i tiderna arbetade hos familjen Rockefeller. Om henne och andra emigrant?den handlar huvuddelen av bladet. Men det rymmer ?ven bl.a. en dos gamla fotografier. Bladet kommer att s?ljas i samband med hembygdsdagen den 10 juli och d?refter vid ?vermark Sparbank. Mer om inneh?llet i fotoalbumet Skrivet om Valsberg. Klicka p? "Recently added".

2011-05-31 Nyheter. En nyhet inlagd - Det h?nder i Valsberg i juli.

2011-05-24 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons inlagd - Iris Kupiainen (1926-2011). Hittas enklast via "Recently added".

2011-04-12 Nyheter. En nyhet inlagd - Fritidsn?mnden delade ut underst?d.

2011-02-12 Nyheter. En nyhet inlagd - "Med Lasse i fokus".

2011-02-07 Hembygdsf?reningen. ?rsber?ttelse f?r 2010 har lagts in.

2011-02-06 Nyheter. En nyhet inlagd - ?rsm?tet omvalde styrelsen.

2011-01-11 Nyheter. En nyhet inlagd - Dags f?r ?rsm?te.

2011-01-02 Nyheter. En nyhet inlagd - Sedvanlig julfest firades.

2010-12-01 Nyheter. En nyhet inlagd - Julfest arrangeras i mellandagarna.

2010-11-28 Fotoalbum/Julkort. N?rmare 50 gamla julkort har lagts till i detta album. Huvuddelen utg?r en samling fr?n julen 1944, skickade i huvudsak till Aili H?glund (g. Dahlblom) i Valsberg. N?gra av de tillagda julkorten ?r skickade fr?n USA i b?rjan p? 50-talet. De tillagda julkorten kan antingen hittas via "Recently Added" eller genom att klicka p? sj?lva albumet och d? se samtliga 102 julkort som ligger h?r!

2010-10-09 Fotoalbum/Portr?tt. Sju nya bilder inlagda. Hittas enklast via "Recently added" under Fotoalbum.

2010-09-11 Fotoalbum/D?dsannonser. Tv? annonser inlagda - Bengt Michels (1932-2010) och Henry Franz?n (1926-2010), b?da med anknytning till ?ster?. Hittas enklast via "Recently added".

2010-09-06 Nyheter. En nyhet inlagd - Bostadshus till salu i Vals?s.

2010-08-25 Nyheter. En nyhet inlagd - N?rpes Vuxeninstituts h?stprogram.

2010-08-08 Fotoalbum/D?dsannonser. Tv? annonser inlagda - Gerda B?ckstr?m f. Berg?n (1939-70) och Vilhelm Wahlsberg (1894-1970). Enklast hittas dessa genom att f?rst klicka p? Fotoalbum och sedan p? "Recently Added". D?dsannonserna ?r f.?. ordnade efter d?dsdatum.

2010-08-03 Fotoalbum/Gravstenar. 5 nya bilder p? gravstenar med anknytning till Valsberg har lagts in. Hittas l?ttast genom att klicka p? "Recently added" under Fotoalbum.

2010-07-20 Fotoalbum. Ett nytt fotoalbum - Juli 2010 - finns nu inlagt inneh?llande 23 bilder fr?n olika h?ndelser i Valsberg i juli.

2010-07-13 Nyheter. En nyhet inlagd - Lyckad hembygdsfest lockade ett 80-tal.

2010-07-10 Nyheter. En nyhet inlagd - Friluftskv?llen lockade ett 20-tal deltagare.

2010-06-18 Nyheter. En nyhet inlagd - Valsberg-Vals?sv?gen h?ller v?gst?mma.

2010-06-16 Nyheter. En nyhet inlagd - Det h?nder i Valsberg i sommar.

2010-06-05 Fotoalbum/Skrivet om Valsberg. ?ven i ?r blir det ett Valsbergsblad; det tolfte i ordningen. P?rmen pryds denna g?ng av en detalj fr?n ett dokument d?r valsbergsb?nderna undertecknat med sina bom?rken. En del av bladet handlar om vad gamla dokument kan ber?tta. Valsbergsbladet nr 12 kommer att s?ljas i samband med den planerade hembygdsfesten den 11 juli och d?refter p? ?vermark Sparbank. Mer om vad bladet ineh?ller hittas i fotoalbumet Skrivet om Valsberg.

N?rmare om hembygdsfestens program senare h?r p? hemsidan.

2010-04-29 Nyheter. En nyhet inlagd - Kyrkoherden beviljades avsked.

2010-04-11 Nyheter. En nyhet inlagd - Fritidsn?mnden f?rdelade bidrag.

2010-03-28 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons inlagd - Algot Bergman (1925-2010). Ligger sist i albumet D?dsannonser, men hittas l?ttas genom att klicka p? "Recently added".

2010-03-27 Hembygdsf?reningen. Medlemsf?rteckningen ?r uppdaterad med fyra nya medlemmar (r?dmarkerade) samt en avliden medlem.

2010-03-21 Barnaskaror. En ny bild inlagd - Br?der p? bes?k fr?n Kalifornien p? 30-talet. Bilden hittas enklast genom att f?rst klicka p? Fotoalbum och sedan Recently added. Hemsidan fungerar emellan?t d?ligt n?r det g?ller ?, ? och ? och framf?rallt n?r det g?ller bildtexter, och visar d? obegripliga tecken- och sifferkombinationer. Beklagar detta.

2010-03-02 Nyheter. En nyhet inlagd - Tv? MI-evenemang under v?ren.

2010-02-08 Hembygdsf?reningen. ?rsber?ttelse f?r 2009 finns nu inlagd.

2010-02-08 Nyheter. En nyhet inlagd - Hembygdsf?reningen h?ll ?rsm?te.

2010-02-01 Nyheter. En nyhet inlagd - Tv? ?rsm?ten till.

2010-01-19 Nyheter. En nyhet inlagd - Dags f?r ?rsm?te.

2010-01-03 Nyheter. En nyhet inlagd - Ett 40-tal firade traditionell julfest.

2009-12-05 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons inlagd - Rainer K?ping (1942-2009). Annonsen hittas enklast genom att f?rst klicka p? Fotoalbum och sedan p? "Recently added".

2009-11-24 Nyheter. En nyhet inlagd - Julfest i hembygdsg?rden.

2009-11-15 Valsbergs UF 1913-17. Ny rubrik i menyn! H?r ber?ttas historien om ungdomsf?reningen i Valsberg, som verkade under n?gra ?r p? 1910-talet. Texten har i huvudsak tidigare ing?tt i Valsbergsbladets tv? f?rsta nummer (1988 och 1992).

2009-09-04 Nyheter. En nyhet inlagd - Sydamerika p? MI-kurs.

2009-09-04 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons inlagd - Maria Lindberg (1880-1949).

2009-08-09 Fotoalbum/Portr?tt. 5 nya bilder inlagda. I Elsa H?glunds kvarl?tenskap har hittats fyra negativ som visade sig ha anknytning till hennes syster Ines. Den femte bilden visar en f?rstoring best?ende av handkolorerade portr?tt av syskonen Granlund i Vals?s. Bilderna ligger l?ngst bak i sagda album men hittas enklast genom att klicka p? "Recently added".

2009-07-14 Fotoalbum. Ett nytt album - Juli 2009 - med 55 bilder fr?n sommarens evenemang i Valsberg finns nu upplagt. Albumet finns ?verst bland albumen under rubriken. Bilderna kan ocks? ses genom att klicka p? "Recently added".

2009-07-14 Nyheter. En nyhet inlagd - Lavadans och loppmarknad f?rgylldes av vackert v?der.

2009-07-08 Nyheter. En nyhet inlagd - Friluftskv?ll med drygt 20 deltagare.

2009-06-23 Fotoalbum/Soldater. En ny bild inlagd -Georg Berg. Bilden ligger som nr 9 i albumet men kan l?ttast ses genom att klicka p? "recently added".

2009-06-15 Nyheter. En nyhet inlagd - Sommarens evenemang i Valsberg.

2009-06-10 Fotoalbum/Skrivet om Valsberg. I sommar utkommer det elfte Valsbergsbladet. Det kommer att finnas att k?pa i samband med den loppmarknad som arrangeras vid hembygdsg?rden den 11.juli och d?refter p? ?vermark Sparbank. Bladet ?r denna g?ng p? ca 80 sidor och kommer att kosta 15 ?. Inneh?llet framg?r i albumet Skrivet om Valsberg. Mer om loppmarknad och andra aktiviteter senare under rubriken Nyheter

2009-05-22 Fotoalbum/Barnaskaror. En ny bild inlagd - br?derna Leif o Alf Berg ?r 1968.

2009-05-16 Fotoalbum/Vardagen i bilder. 3 nya bilder har lagts in - Sinikka Berg mj?lkar, Leif o Sinikka Berg med kalv samt Georg Berg s?tter upp f?gelholk. Bilderna ligger sist i albumet (nr 60-62) men enklast kan man hitta dom genom att klicka p? "recently added" n?r man kommer in d?r fotoalbumen finns. Tack till Sinikka f?r bilderna.

2009-05-12 Hembygdsf?reningen. F?reningen har hittills i ?r f?tt 7 nya medlemmar och r?knar nu sammanlagt till 148. Medlemsf?rteckningen ?r uppdaterad och de nya medlemmarna framg?r med r?d text.

2009-05-08 Fotoalbum/Portr?tt. Tre nya bilder inlagda - Kalle Takala, Maria o Kalle Takala samt Einar K?ping. Tack till Onni o Helena Takala och Sinikka Berg som gjort bilderna tillg?ngliga h?r. Bilderna ligger sist i albumet, men genom att klicka p? "Recently Added" efter att man g?tt in d?r alla Fotoalbum ligger s? f?r man fram dessa tre bilder.

2009-05-01 Fotoalbum/Gravstenar. 9 nya bilder p? gravstenar med Valsbergs-anknytning har lagts in. Ligger sist i albumet (bild 124-132).

2009-04-30 Nyheter. En nyhet inlagd - ?vermark f?rsamlings kyrkoherde avst?ngd.

2009-04-26 Nyheter. En nyhet inlagd - Ungdomsf?reningen i Horonkyl? (Svarvar) firade 100 ?r.

2009-04-20 Nyheter. En nyhet inlagd - hembygdsf?reningen fick bidrag.

2009-04-19 Fotoalbum/Barnaskaror. 7 nya bilder inlagda. Bilderna ligger sist i albumet (bild 55-61). Tack till Lisbeth Nyg?rd-B?ckvik f?r bilderna!

2009-04-07 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons inlagd - Levi Nyg?rd (1919-2009).

2009-04-05 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons inlagd - Anna Jansson f. Sk?ld (1915-2009). Anna Jansson vara f?dd Sk?ld i ?vermark och gick ett ?r (1926-27) i Valsbergs folkskola. Hon var sedan n?gra ?r den ?ldsta levande eleven  fr?n skolan. Den rollen tas nu ?ver av Aili Dahlblom, f.1916. Om Annas liv kan man l?sa i Valsbergsbladet nr.8.

2009-04-03 Nyheter. En nyhet inlagd - Annica Lind vann pris i examenst?vling.

2009-04-01 Fotoalbum/D?dsannonser. En annons inlagd - Anneli Anderson f. Bj?rni (1947-2009)

2009-03-22 Fotoalbum/Portr?tt. Tv? nya bilder inlagda i fotoalbumet Portr?tt. B?da bilderna f?rest?ller Johannes S?derberg (1873-1944) p? T?jpalin. Bilderna ligger sist i albumet (bild 167-168).

2009-03-08 Fotoalbum/Barnaskaror. Fyra nya bilder ?r inlagda i fotoalbumet Barnaskaror under rubriken Fotoalbum. Sommaren 1957 var familjen Danielsen, som s? m?nga andra somrar, p? bes?k i Finland. Mamma Elvi var f?dd i Yttermark och hennes far Karl Johan Valsberg d.y. p? Valsberg. Elvi tog ett antal bilder, som nu finns l?ngst bak i albumet.

2009-02-22 D?dsannonser. En annons inlagd - Annie Antus f. Nyg?rd (1923-2009). Observera att annonsen inte syns om man g?r in via rubriken D?dsannonser! F?rst m?ste man v?lja "Photo Gallery" och sedan d?r v?lja albumet med just d?dsannonser, d?r denna annons ligger allra sist.

2009-02-19 Hembygdsf?reningen. Verksamhetsber?ttelsen f?r 2008 inlagd.

2009-02-08 Nyheter. En nyhet inlagd - Hembygdsf?reningen h?ll ?rsm?te.

2009-01-25 Portr?tt. Tv? nya bilder inlagda - Aili o Henry Wahlsberg samt Henrik Kupiainen. Bilderna ligger sist i albumet.

2009-01-20 Nyheter. En nyhet inlagd - Dags f?r ?rsm?te.

2009-01-17 Urklipp. 14 nya urklipp har lagts in. De flesta (5 st) ?r fr?n 2003. ?vriga ?r fr?n 1999 (1), 2001 (1), 2004 (2), 2005 (3), 2006 (1) och 2009 (1). F?r att l?ttare hitta de nyinlagda s? ?r de f?rsedda med ordet NY framf?r uppgiften om tidning och datum.

2009-01-03 Nyheter. En nyhet inlagd - St?mningsfullt julspel vid julfesten.

2008-12-08 Nyheter. En nyhet inlagd - F?rtj?nsttecken till Vals?s.

2008-12-02 Nyheter. En nyhet inlagd - Bidrag till s?ngb?cker.

2008-11-30 Julkort fr?n f?rr. Ett 40-tal julkort fr?n ?ren 1955-74 har lagts in (fr?n bild 16 i albumet). Intressant att notera att julkorten f?rr betydligt oftare hade religi?sa motiv, till skillnad fr?n dagens julkort, som n?stan helt tappat motiv som Jesus-barnet, ?nglar, tre vise m?n, etc.

2008-11-24 Nyheter. En nyhet inlagd - Julfest i hembygdsg?rden.

2008-11-22 Barnaskaror. En ny bild inlagd - en barnatrio ca 1953. Bilden ligger sist i albumet.

2008-11-15 Nyheter. En nyhet inlagd - Bergstr?ms g?rd s?ld.

2008-11-09 Gravstenar/D?dsannonser. P.g.a. att det finns en begr?nsning p? 200 bilder i ett album s? har jag tvingats dela upp rubriken Gravstenar i tv?. Det inneb?r att samlingen med d?dsannonser har f?tt en egen rubrik i menyn.

2008-11-08 Portr?tt. En ny bild inlagd - I folkdr?kt p? lantbruksutst?llningen 1966. Ligger sist i albumet.

2008-11-01 Urklipp. 10 nya urklipp inlagda. Urklippen ?r fr?n ?ren 1996-2006. Alla urklipp ligger  kronologisk ordning.

2008-10-26 Portr?tt. En ny bild inlagd - Aili i tr?dg?rden ca 1955. Bilden ligger sist i albumet.

2008-10-20 Gravstenar. En d?dsannons inlagd - Ahti Ahtola (1924-2008).

2008-10-12 Urklipp. Ett drygt 20-tal nya urklipp, som r?r h?ndelser och personer med anknytning till Valsberg, har lagts in. Urklippen ?r fr?n 1988-2002. Alla urklipp ligger i kronologisk ordning.

2008-10-05 Jaktbilder. Fem nya bilder inlagda: Jakts?llskap ?r 1905, Ivar Lindberg med sin jakthund, Jaktkort 1938 ut- resp insida, Johan och Hjalmar p? harjakt. Bilderna ligger l?ngst bak i albumet.

2008-09-20 Nyheter. En nyhet inlagd - N?rpes-m?sterskap i friidrott.

2008-09-14 Vardagen f?rr i bilder. Tre nya bilder inlagda - En Citro?n p? Hjalmars g?rd, Elsa o Hjalmar vid matbordet samt Hjalmar med h?st.

2008-09-07 Portr?tt. Fem nya bilder inlagda - Elsa Vahlsberg, Hos Hjalmar'as ca 1957, I Jakobstad ca 1955, Henry Vahlsberg, P? trappan ca 1946. Bilderna ligger sist i albumet.

2008-09-06 Nyheter. En nyhet inlagd - Varf?r skriva b?cker?

2008-08-31 Idrottsbilder. Tre bilder inlagda under denna rubrik som skildrar b?de idrott och friluftsliv. Bilderna p? de skid?kande gossarna Henrik Kupiainen och Johan Wahlsberg ligger sist i albumet.

2008-08-29 Br?llopsbilder. En ny bild inlagd - Aili o Henry Wahlsberg, 30.juni 1950.

2008-08-27 Barnaskaror. En uppdaterad bild och tv? nya ?r inlagda. Bild nr 8 p? s?ndagsskola p? 50-talet ?r uppdaterad med en b?ttre och tydligare version. Bild 9 ?r ny och visar ?ven den s?ndagsskolbarn p? 50-talet. Allra sist i albumet har lagts in en vinterbild fr?n 1965.

2008-08-24 G?rdar. Tv? bilder fr?n Elsa och Hjalmar Wahlsbergs g?rd inlagda. Den ena visar den v?lk?nda grinden och huset och den andra ?r en interi?rbild d?r ?ven telefoncentralen syns. B?da bilderna fr?n mitten av 60-talet.

2008-08-17 Urklipp. Ett 40-tal urklipp har lagts in. Urklippen ?r allt fr?n 1948 till 2008.

2008-08-17 Gravstenar. En d?dsannons inlagd - Maria Vest (1864-1944)

2008-07-22 Nyheter. Tv? nyheter inlagda - Valsbergsb?rdiga Britta st?ller ut i Kask? samt Hus till salu p? Vals?s.

2008-07-22 Gravstenar. En d?dsannons inlagd - Aldur Vals?s (1924-2008)

2008-07-17 Gravstenar. 6 nya bilder inlagda - Uno o Svea Bergman (bild nr 12), Br?derna Bergstr?m (nr 14), Siminda Bj?rni (nr 21), Paul Uusim?ki (nr78), minneslunden vid N?rpes begravningsplats (nr 79) samt en sommarbild p? minnestenen ?ver anh?riga som avlidit p? annan ort (nr122).

2008-07-09 Nyheter. Tv? nyheter inlagda - Patienter fr?n Alvina-hemmet p? bes?k i Valsberg; Friluftskv?llen klarade sig fr?n regn.

2008-07-06 Nyheter. En nyhet inlagd - Sommarfest firades med alls?ng och tal.

2008-06-30 Nyheter. En nyhet inlagd - Stor auktion p? Vals?s.

2008-06-16 Konfirmation. En ny bild inlagd - 1994 ?rs konfirmander. Tack till Maria Storthors f?r bilden.

2008-05-21 Skrivet om Valsberg. Lagom till sommarens hembygdsfest utkommer det tionde Valsbergsbladet. Inneh?llet ?r ?ven denna g?ng blandat med b?de gammalt och nytt. Bladet kommer, f?rutom vid hembygdsfesten, att s?ljas p? ?vermark Sparbank. Sidantalet ?r prelimin?rt ca 50 och priset ?r denna g?ng 10?.

2008-04-20 Nyheter. En nyhet inlagd - L?rarf?rening ordnade sin v?rfest i Valsberg.

2008-04-20 Urklipp. ?tta urklipp har lagts in. De ?r fr?n 1986, 1989, 1990 och 1993. Alla urklipp l?ggs in i tidsordning.

2008-04-18 Urklipp - ny rubrik i menyn. H?r kommer att samlas ?ldre och nyare tidningsurklipp som handlar om Valsberg eller om personer med anknytning till Valsberg. Just nu ?r endast ett 15-tal urklipp inlagda, men m?nga fler kommer att f?lja snart. Ett tack till tidningarna Syd-?sterbotten och Vasabladet som l?ter hemsidan publicera tidningsmaterial p? det h?r s?ttet.

2008-04-05 Nyheter. En nyhet inlagd - Sommarens h?ndelser i Valsberg.

2008-04-03 Nyheter. En nyhet inlagd - Hembygdsf?reningen erh?ll bidrag.

2008-03-27 Nyheter. En nyhet inlagd - F?r?ndringar vid hembygdsg?rden.

2008-03-13 Nyheter. En nyhet inlagd - Maria fr?n Valsberg utbildar sig till veterin?r.

2008-03-03 Marthaf?reningen. Medlemsf?rteckning inlagd.

2008-02-15 Soldater. En ny bild inlagd - Frans Oskar Wahlsberg. Bilden ligger som nr.2.

2008-02-12 Hembygdsf?reningen. ?rsber?ttelsen f?r 2007 inlagd.

2008-02-11 Nyheter. En nyhet inlagd - Anna-Stina fr?n Valsberg st?llde ut p? m?belm?ssa.

2008-02-11 Vinterbilder. Ett antal nytagna vinterbilder med motiv fr?n Valsberg har lagts in.

2008-02-11 Nyheter. En nyhet inlagd - Omval av styrelsen.

2008-02-09 Gravstenar. En ny bild inlagd - Frans Oskar Wahlsbergs familjegrav. Bilden ligger just nu som nr 93.

2008-02-03 Nyheter. Hembygdsf?reningen h?ller ?rsm?te.

2008-02-03 Hembygdsf?reningen. Medlemsf?rteckningen ?r uppdaterad med n?gra namn. F?reningen har nu 140 medlemmar.

2008-01-30 Hembygdsf?reningen. Nu finns f?rteckning ?ver f?reningens medlemmar inlagd.

2008-01-25 Gravstenar. En ny bild inlagd - Hemming K?pings gravsten. Bilden ligger just nu som nr 34 i albumet Gravstenar.

2008-01-21 Nyheter. En nyhet inlagd - Marthaf?reningen h?ller ?rsm?te.

2008-01-17 Vardagen f?rr i bilder. En ny bild inlagd - Vid skolbastun 1960. Sune Svensson har skickat bilden. Den ligger sist i albumet.

2008-01-15 Portr?tt. Tv? nya bilder inlagda. De tv? bilderna visar August K?ping vid skolbastun sommaren 1960. Bilderna har Sune Svensson i sin ?go. De ligger sist i albumet.

2008-01-07 G?rdar. En ny bild inlagd - K?ping 1960. Via Marita Pelkonen har denna bild erh?llits. Hon har i sin tur f?tt den fr?n Sune Svensson i Sverige. Sune var gift med Hemming K?pings dotter Majbritt. Bilden ?r nr 24 i albumet.

2008-01-04 Nyheter. En nyhet inlagd - Medborgarinstitutets v?rprogram.

2008-01-03 Nyheter. Hembygdsf?reningen erh?ll bidrag fr?n sparbanken.

2008-01-01 Gravstenar. En d?dsannons inlagd - Siminda Bj?rni (1923-2007).

2007-12-30 Nyheter. En nyhet inlagd - N?rmare 70 firade julfest.

2007-12-02 Nyheter. Tv? nyheter inlagda - Medborgarinstiutets lillajulfest den 2 december samt Julfest i hembygdsg?rden den 29 december.

2007-12-01 Julkort fr?n f?rr. Fyra julkort fr?n 30- och 40-talet har lagts till. Ligger sist i albumet.

2007-11-17 Barnaskaror. Tv? nya bilder inlagda - Kaj Bj?rni ca 1954 och Lars Lind ca 1946. Bilderna hittas sist i albumet.

2007-11-14 In English. New menu headline. Article about Valsberg in a historical perspective. Will be completed with some pictures later on. Ny rubrik i menyn. Artikel om Valsberg i ett historiskt perspektiv p? engelska. Kommer att kompletteras med en del bilder senare.

2007-11-04 Gravstenar. Nytagna bilder p? 3 gravar inlagda: K?ping familjegav, Ingrid K?ping samt K.J. och Kaisa Stina Walsberg. Tack till Marita Pelkonen f?r fotografierna p? de iordninggjorda gravarna!

2007-10-28 Emigrantbilder. 7 nya bilder inlagda. Bilderna ligger sist i albumet.

2007-10-13 Idrottsbilder. Ny rubrik i menyn! 15 bilder med idrottsanknytning inlagda. Bildern sp?nner fr?n 1908 till 1970-tal. Ett par bilder ligger redan under andra rubriker p? hemsidan. En del utg?rs av tidningsurklipp. Om n?gon har bilder med idrottstema, t.ex. skid?kning, s? tas dessa tacksamt emot f?r kopiering och publicering p? hemsidan.

2007-10-13 Gravstenar. En ny bild inlagd - Inbjudan till Ture Linds begravning 1942. Bilden ligger som nr 122 i albumet.

2007-10-05 Gravstenar. En ny bild inlagd - Svea Vals?s' gravsten. -Tack till Anna Thureson f?r bilden.

2007-09-29 Portr?tt. 3 nya bilder inlagda: Backon, Myr-Mari samt Vid Avesta busstation 1951. Bilderna ligger sist i albumet.

2007-09-02 Nyheter. En nyhet inlagd - Informationsm?te om bredband.

2007-08-31 Nyheter. En nyhet inlagd - Medborgarinstitutets h?stprogram.

2007-08-24 Skolfoton fr?n f?rr. Tre bilder inlagda - En bild p? eleverna l?s?ret 1963-64 samt tv? bilder fr?n skolans avslutningsfest 1964.

2007-08-10 Gravstenar. En d?dsannons inlagd - Paul Uusim?ki (1938-2007).

2007-08-02 Nyheter. En nyhet inlagd - Hbl har skrivit om Jan-Anders Lindfors och hans flyghavremoped.

2007-07-20 Juli 2007 - bilder. Ny rubrik i menyn. 62 bilder fr?n olika evenemang i Valsberg under sommaren. Speciellt tack till Tor Kreutzman som bidragit med de flesta bilderna.

2007-07-19 Juli 2007 - referat. Ny rubrik i menyn. Inneh?ller lite text och bilder fr?n h?ndelser i Valsberg. En separat rubrik med fler bilder kommer snart.

2007-07-17 Nyheter. En nyhet inlagd - Friluftskv?ll med 30 deltagare.

2007-07-10 Nyheter. En nyhet inlagd - Hembygdsfest i alls?ngens tecken.

2007-07-03 Konfirmation. En ny bild inlagd - 1957 ?rs konfirmander. Bilden inkl numrering och namn har jag f?tt av Erik Kullman, vars hustru Gullvi f. ?sterlund var en av konfirmanderna.

2007-06-04 Nyheter. En nyhet inlagd - Klart med bredband till Valsberg-Vals?s.

2007-05-24 Skrivet om Valsberg. ?ven i ?r blir det ett Valsbergsblad - det nionde i ordningen. Bladet utkommer i samband med hembygdsfesten den 8 juli. Inneh?llet i rubrikform presenteras under Skrivet om Valsberg.

2007-05-21 Nyheter. En nyhet inlagd - St?dkv?ll vid hembygdsg?rden.

2007-05-02 Nyheter. En nyhet inlagd - Hittaliden har f?tt ny ?gare.

2007-05-02 Br?llopsbilder. Nu har texterna till de flesta br?llopsbilderna ?terskapats efter det tekniska miss?det. En del justeringar ?terst?r dock.

2007-04-28 Portr?tt. En ny bild inlagd - Rolf Wahlsberg.

2007-04-28 Br?llopsbilder. Bilderna finns nu ?ter p? hemsidan, men arbete med att l?gga in texterna igen kvarst?r. ?ven bildernas ordningsf?ljd ska korrigeras n?got.

2007-04-18 Br?llopsbilder. Ett tekniskt miss?de har gjort att samtliga bilder under denna rubrik har f?rsvunnit! Jag ska f?rs?ka ?terskapa inneh?llet s? snart jag kan men det kan ta n?gra dagar.

2007-03-31 Gravstenar. Tre d?dsannonser inlagda - Frans Oskar Wahlsberg (1895-1977), hans hustru Salome (1901-98) samt deras son Harry (1927-2001).

2007-03-19 Nyheter. En nyhet inlagd - Aktiviteter vid hembygdsg?rden i juli.

2007-03-15 Nyheter. En nyhet inlagd - K?pings g?rd i Valsberg s?ld.

2007-03-14 Barnaskaror. En ny bild inlagd: Fyra flickor p? Hjalmars g?rd.

2007-03-13 Portr?tt. Tre nya bilder inlagda: Frans Oskar Wahlsberg med familj 1928, Salome o Frans Oskar Wahlsberg ca 1965, Harry Wahlsberg som student.

2007-03-05 Br?llopsbilder. Tv? nya bilder inlagda. Salome o Frans Oskar Wahlsberg 1923 samt Inger o Harry Wahlsberg 1949. Harry var son till de f?rstn?mnda.

2007-02-22 Gravstenar. En ny bild inlagd (nr 70 i albumet). Emigrantfamiljen Hendrickson. Peter August och Kaisa Lena emigrerade till USA 1901 resp 1909. Kaisa Lena reste efter sin man tillsammans emd de tv? d?ttrarna Elsie och Esther. Esthers minnen av avresan finns beskrivna i Valsbergsbladet 1. De bodde p? Vals?s, d?r Kaisa Lenas mor var f?dd. Gravstenen ?r fotograferad av Bill Miller i Branford. Han ?r barnbarnsbarn till Peter August och Kaisa Lena.

2007-02-14 Portr?tt. 9 nya bilder inlagda: Lena Maria Enlund med sonen Johannes, Lena Maria Enlund p? ?ldre dar, "Stang?s-gr?bbor", Tv? v?nner (Hilda Sax?n Strandberg o Selma Lind), Alina Bergs 70-?rskalas 1965, Irene Bj?rni, Helge Linds 40-?rskalas 1968, Tv? kusiner (Henrik Kupiainen o Rune Lind). Bilderna ligger l?ngst bak i samlingen.

2007-02-10 Gravstenar. Ett antal d?dsannonser inlagda: Lena Maria Enlund (1860-1932), sonen Johannes Enlund (1890-1959), som anv?nde namnet John A. Englund i USA och sonen Karl Erik Enlund (1892-1965), som anv?nde namnet Karl E. Englund. F?r Johannes ?r s?v?l annonsen som sonen Randolph hade i tidningen Norden som annonsen systern Selma hade i Kask? Tidning. Dessutom en minnesdikt ?ver Johannes/John fr?n tidningen Norden. F?r Karl E. Englund har lagts in d?dsruna fr?n amerikansk tidning. Notera att d?dsannonserna ?r ordnade efter d?ds?r.

2007-02-05 Hembygdsf?reningen. ?rsber?ttelse f?r 2006 inlagd.

2007-02-05 Nyheter. En nyhet inlagd - 20-talet medlemmar p? ?rsm?tet.

2007-02-01 Portr?tt. 12 nya bilder inlagda. P? 30-talet och ?ven senare reste valsbergs- och vals?s-borna p? ett antal utf?rder. Bl.a. gick en till ?bo och en till Jakobstad-Oravais. I slutet p? fotoalbumet har samlats 12 bilder fr?n dessa utf?rder.

2007-01-30 Nyheter. En nyhet inlagd - ?rsm?te i hembygdsf?reningen.

2007-01-07 Nyheter. En nyhet inlagd - Julfest firades p? Trettondagen. Rapport fr?n firandet samt n?gra bilder.

2006-12-28 Nyheter. En nyhet inlagd - Skolan i Svarvar kvar t.o.m. v?rterminen 2009?

2006-12-27 Nyheter. En nyhet inlagd - Julfest arrangeras p? Trettondagen.

2006-12-19 Julkort fr?n f?rr. Ny tillf?llig rubrik i menyn. S?g julkorten annorlunda ut f?rr. Ja, till viss del, kanman nog s?ga n?r man tittar p? denna lilla "samling" av julkort fr?n 1939-67. Idag dominerar julkort med tomtar och sn?t?ckta naturbilder, medan exemplen h?r har mer kyrkliga eller "bibliska" motiv.

2006-12-16 Julk?seri. Ny rubrik i menyn. K?seriet handlar om "Vart tog julbocken v?gen?" och funderar kring varf?r gamla traditioner f?rsvinner p? bekostnad av utsl?tade sedv?njor fr?n andra l?nder. Finns det f?rresten hos hemsidans l?sare fotografier p? julbockar fr?n 70-talet och tidigare, s? vill g?rna undertecknad f?r kopiera dem. //Ralf

2006-12-01 Likvagnshuset. Ny rubrik i menyn. Text och bilder som beskriver hembygdsf?reningens speciella museif?rem?l likvagn.

2006-11-27 Nyheter. En nyhet inlagd - Tv? bredbandsalternativ utreds vidare.

2006-11-26 Nyheter. En nyhet inlagd - Kransbindning i hembygdsg?rden.

2006-11-24 Nyheter. En nyhet inlagd - Nu diskuteras olika bredbandsalternativ.

2006-11-17 Gravstenar. Samlingen med bilder gravstenar med anknytning till Valsberg har nu kompletterats med ?ver 60 d?dsannonser. Annonserna ?r p? inget s?tt helt?ckande utan utg?rs delvis av en samling som jag erh?llit efter min farmor Selma Lind och delvis av egen insamling. Jag hoppas kunna komplettera med ?ldre annonser l?ngre fram. Annonserna ligger efter bilderna p? gravstenar och ?r ordnade efter den avlidnes d?dsdatum./Ralf

2006-11-15 Konfirmation. En ny bild inlagd - 1972 ?rs konfirmander vid nattvardsg?ngen.

2006-11-13 Nyheter. En nyhet inlagd - Bredband till Valsberg?

2006-10-29 Barnaskaror. En ny bild inlagd - Gullvi Lind drar kusinen Lasse Lind p? k?lken (ca 1945).

2006-10-29 Konfirmation. En ny bild inlagd - 2002 ?rs konfirmander + ett konfirmationsminne.

2006-10-21 Djurliv och jakt under 200 ?r. Ny rubrik i menyn. Texten h?r ?r en l?tt omarbetad artikel som ingick i Valsbergsbladet nr 3 ?r 1994, och ger bl.a. lite extra stoff till de jaktbilder som nyligen lagts upp. Men den ber?ttar ocks? mer allm?nt om djurliv och jakt i nejden under 200 ?r.

2006-10-16 Jaktbilder. Ny rubrik i menyn. Under denna rubrik har lagts in 69 bilder, som beskriver Valsbergs Jaktlag under skjuttr?ning och jakt f?r n?stan 20 ?r sedan. Bildserien togs ?r 1987 och flera av j?garna sedan dess avlidna. Bildserien b?rjar med skyttetr?ning i hembygdsg?rden p? v?rvintern och forts?tter med skjutprov p? sommaren och sedan med sj?lva ?lgjakten. Bilderna visar allt fr?n samvaron kring brasan som hur bytet tas om hand och slaktas. Idag ?r det endast Gustav Lind (och delvis Rune Lind) av valsbergsborna som bedriver ?lgjakt eller jakt ?verhuvudtaget. Fler bilder med jaktanknytning kommer senare att l?ggas till detta album.

2006-10-16 Nyheter. En nyhet inlagd - Fisk utplanterades i Lill?n.

2006-10-01 Br?llopsbilder. En ny bild inlagd - Gunvor o Gunnar S?velind 1956.

2006-10-01 Portr?tt. En ny bild inlagd - Selma Linds 70-?rsdag 1965.

2006-09-26 Br?llopsbilder. 6 nya bilder inlagda - Sylvi o Egil Skogman 1947 (inbjudningskort), Iris o Jaakko Kupiainen 1948, Gullvi o Henrik Lagerstr?m 1961 (3 bilder) samt Lisa o H?kan Sand 1970.

2006-09-26 Konfirmation. En ny bild inlagd - 1972 ?rs konfirmander p? ett f?rgkort.

2006-09-21 Nyheter. Tv? nyheter ?r inlagda - Tidningen Syd?sterbotten presenterade Anna-Stina Lassus, blivande formgivare samt Lill?n lever upp.

2006-09-09 Nyheter. En nyhet inlagd - Matias Nyg?rd t?vlade i skolm?sterskapen.

2006-09-06 Portr?tt. 4 nya bilder inlagda - Tre Alfred'are, Flickor p? berget ca 1915, Cykeltur samt Valsbergs s?ngk?r 1948.

2006-09-05 Skolfoton fr?n f?rr. 9 nya bilder inlagda - Vid skolbastun, Mitten p? 50-talet, Skolutf?rd till Ume? 1961 (4 bilder), V?rst?dning p? skolg?rden (2 bilder), V?rst?dning p? skolg?rden 1964.

2006-09-04 Vardagen f?rr i bilder. 5 nya bilder inlagda - Lisa H?glund med skottk?rra, Kaffe p? ?kern, P? trappan hos Wall?n, Stensamlare, Trappbygge samt Vid matbordet.

2006-09-02 Nyheter. En nyhet inlagd - Medborgarinstitutets kursprogram f?r h?sten klart.

2006-08-29 Nyheter. En nyhet inlagd - N?rpes tar inte st?llning (till Svarvar-bornas ?nskan om kommunbyte).

2006-08-28 Nyheter. En nyhet inlagd - Svarvar-borna vill bli N?rpes-bor.

2006-08-23 Portr?tt. 22 nya bilder ?r inlagda. Hittills har tanken under den h?r rubriken att korten skall vara ordnade enl vilket f?delse?r den/de avbildade har. Detta har dock visat sig vara sv?rt att hitta n?r nya bilder har lagts upp, s? d?rf?r kommer bilder under rubriken Portr?tt h?danefter att l?ggas sist. S?ledes har de 22 nya bilderna nu lagts till p? slutet i fotoalbumet. N?gra bilder ska ?nnu kompletteras med en del uppgifter.

2006-08-15 Jubileumsbilder. Ny rubrik i menyn. H?r har samlats bilder fr?n jubileumsveckans olika evenemang. Just nu finns h?r 69 bilder inlagda, men fler kommer att l?ggas in. Tack till Lisbeth Nyg?rd-B?ckvik och Tor Kreutzman f?r bidragen!

2006-08-13 Jubileumsvecka 2006. Bengt Kummels festtal finns nu inlagt i slutet p? referatet fr?n jubileumsveckan.

2006-08-07 Nyheter. En nyhet inlagd - ?kermark till salu i Valsberg.

2006-08-05 Br?llopsbilder. En ny bild inlagd - Sylvi o Egil Skogman 1947.

2006-08-04 Portr?tt. En ny bild inlagd - Johanna S?derberg (1879-1953).

2006-08-03 Sommarbilder. Ny rubrik i menyn. N?gra bilder fr?n trakten tagna under juli m?nad.

2006-08-03 Emigrantbilder. Inlagt 8 bilder fr?n Ivar Nyg?rds vistelse i Amerika under senare delen av 1920-talet.

2006-08-02 Gravstenar. Tv? nya bilder inlagda - Lydia och Elin Storsj?s gravstenar (j?rnkors) p? Sideby begravningsplats.

2006-08-01 Vardagen f?rr i bilder. Fem nya bilder inlagda - H?b?rgning hos H?glund (4 bilder) samt Ivar Lindberg med sin hund.

2006-07-31 Gravstenar. Fyra nya bilder inlagda - Leif o Alf Berg, Arvo Kivist?, Helvi Ahtola (ers?tter tidigare bild) samt folkskoll?rarinnan Lyda Storsj? (detalj).

2006-07-30 Barnaskaror. Tv? nya bilder inlagda - systrarna Klockars v?ren 1947 samt Dop vid folkskolan 1945.

2006-07-25 Jubileumsvecka 2006 (rubriken Jubileumsfest har bytt namn). Nu finns det utf?rliga referat fr?n jubileumsveckans olika evenemang! Dessutom en hel del fotografier. Fler fotografier kommer att komma successivt.

2006-07-15 Jubileumsfest. Kort uppdatering av veckans h?ndelser. Dessutom ?r Trygve Eriksons festdikt tillagd och ?ven resultaten fr?n onsdagkv?llens kulst?tning!

2006-07-15 Nyheter. Byavandring avslutade jubileumsveckan.

2006-07-13 Nyheter. Idrottskv?ll vid hembygdsg?rden genomf?rdes p? onsdagkv?ll.

2006-07-09 Nyheter. Kort rapport fr?n jubileumsfesten inlagd.

2006-06-30 Portr?tt. En ny bild inlagd - Valsbergsflickor i folkdr?kt.

2006-06-30 Barnaskaror. En ny bild inlagd - Lisa H?glund med barn ?r 1906.

2006-06-27 Jubileumsfest. Det prelimin?ra festprogrammet finns nu inlagt. Dessutom namn p? de konstn?rer som ?n s? l?nge ?r klara f?r utst?llningen.

2006-06-21 Portr?tt. En ny bild inlagd - Karl Johan Valsberg med familj. Bilden ligger allra f?rst i "albumet".

2006-06-17 Filialen. Fyra bilder inlagda i texten - tv? som visar interi?ren och tv? som visar magasinsbyggnaden. Bildern tagna i mitten p? 70-talet.

2006-06-17 Portr?tt. Tv? nya bilder inlagda - Josef o Lisa ?sterberg samt syskonen ?sterberg.

2006-06-05 Br?llopsbilder. En ny bild inlagd - Ingrid o Hemming K?ping 1938.

2006-06-01 Jubileumsfest. Lite uppdateringar kring jubileumsfirandet finns nu inlagda. Till?ggen ?r markerade med kursiv stil.

2006-05-31 Soldater. En ny bild inlagd - Johannes Lindberg.

2006-05-29 Skrivet om Valsberg. I sommar utkommer Valsbergsbladet 8 i samband med hembygdsfesten den 9 juli. Inneh?llet i bladet, som denna g?ng ?r p? drygt 140 sidor, presenteras kortfattat under denna rubrik.

2006-05-28 Nyheter. En nyhet inlagd - Dennis Nyg?rd vann vid kastt?vlingar i ?vermark.

2006-05-24 Barnaskaror. Tv? nya bilder inlagda - P? skolg?rden med f?r ca 1944 samt Barn med sn?gubbe ca 1952.

2006-05-24 Gravstenar. En ny bild inlagd - Dagny Snickars' grav efter begravningen.

2006-05-23 Portr?tt. En ny bild inlagd - Aino o Oskar Takala.

2006-05-22 Portr?tt. Fyra nya bilder inlagda - Vivi Lind g. Uppg?rd, Henry Valsberg o Erik Nyg?rd, Iris Vals?s g. Smeds, G?ta Valsberg g. Br?dd.

2006-05-22 Nyheter. En nyhet inlagd - Framg?ngar i stafettkarnevalen.

2006-05-21 Br?llopsbilder. Tre nya bilder inlagda: Ethel o Henry Franz?n 1950, Vivi o Elis Uppg?rd 1946 samt Iris o Jaakko Kupiainen 1948 (endast bruden).

2006-05-20 Gravstenar. 11 nya bilder inlagda - Hilda Kivist?, Helvi Ahtola, Alge Dahlblom, Julia o Leo Lind, Julia o Sigfrid Michels, Usko M?ntym?ki, Victor o Josefina Nyg?rd (variant), Hilda o Emil Ringblom, Dagny Snickars, Viktor Valsberg, Anna o Josefina ?sterbacka.

2006-05-19 V?rbilder - ny rubrik i menyn. N?gra bilder fr?n trakten tagna i mitten p? maj.

2006-05-18 Hembygdsf?reningen. ?rsber?ttelsen f?r 2005 inlagd.

2006-05-17 G?rdar. 13 nya bilder inlagda: Vals?s-Stenback, Ek-Bernas, Vahlsberg p? Simonasback (2 bilder), Takala (2 bilder), Ahtola, Katajam?ki, Victor Nyg?rd (bild fr?n 20-talet), Anders Bj?rni, M?ntym?ki, ?sterbacka (2 bilder).

2006-05-16 Konfirmation. Fyra nya bilder inlagda - 1953-50?rsjubileum, 1964, 1966 och 1999. Dessutom ett antal konfirmationsminnen men anknytning till de tre sistn?mnda ?ren.

2006-05-15 Gravstenar. Fyra nya bilder inlagda - Aino o Juho Valkama, Allan o Anni Bj?rni, Rafael o Elli ?sterberg, Elni Koivisto.

2006-05-06 Nyheter. En nyhet inlagd - Svarvar hotar l?mna Teuva kommun.

2006-05-01 Br?llopsbilder. Tv? nya bilder inlagda fr?n Kasvi o Levi Linds br?llop 1940, dels p? brudparet och dels fr?n br?llopsmiddagen.

2006-04-27 Portr?tt. Fyra nya bilder inlagda - Erik Henrik Bergman, Georg Berg med f?r?ldrar, Vid staketet (Ines, Aili o Georg H?glund, Ivar Nyg?rd, Vilhelm S?derlund), Fyrkl?ver (Aldur o Iris Vals?s, Inga Wahlfors, Bertel Nyg?rd)

2006-04-25 Nyheter. En nyhet inlagd - Oscar Rossi fick arbetsstipendium.

2006-04-23 Portr?tt. 9 nya bilder inlagda - Fr?n lantbruksutst?llningen 1966, Hjalmar o Axel Wahlsberg, Oskar Takala o Anton Bj?rni, I folkdr?kt, I folkdr?kt 2, P? v?g till dansen i Svarvar, I skogsbrynet, P? en byv?g om v?ren samt Systrarna Lind.

2006-04-20 Soldater. 21 nya bilder inlagda. Bilderna kommer fr?n Leo Linds privata samling och kommer huvudsakligen fr?n tiden f?r Forts?ttningskriger 1941-44. Det r?r sig om s?v?l vardagliga bilder som bilder p? flyktingar och krigsf?ngar. En del av bilderna kan vara tagna av N?rpes-bon Felix Wester.

2006-04-19 Portr?tt. Tv? nya bilder inlagda - Aina Vals?s-L?ngskog samt Aina tillsammans med Selma Wall?n-Lindfors.

2006-04-12 Tr?sket. Ny rubrik i menyn. Ber?ttar om det 200-?riga arbetet med att torrl?gga Tr?sket. Texten har varit inf?rd i Valsbergsbladet 6 och 7.

2006-04-11 Portr?tt. Tv? bilder inlagda - Kafferep hos S?derlund samt Systrarna Vals?s.

2006-04-08 Portr?tt. Fyra bilder inlagda - Johanna Wall?n-Fagerstr?m, Ivar o Ida Wall?n, Valfrid Wall?n samt Elsa Wall?n-Groop.

2006-04-04 Nyheter. En nyhet inlagd - Debiteringsl?ngd f?r Valsberg-Vals?sv?gen godk?nd.

2006-04-03 Nyheter. En nyhet inlagd - Hembygdsf?reningen fick verksamhetsbidrag.

2006-04-02 Gravstenar. Tre bilder har lagts in - bilderna fr?n ?r 1929 visar dels ?vermark kyrka utv?ndigt och inv?ndigt och dels hur begravningsplatsen tedde sig.

2006-04-02 Konfirmation. En ny bild inlagd. 1942 - 50-?rsjubileum 1992.

2006-04-01 Nyheter. En nyhet inlagd - MI-kurs h?lls i hembygdsg?rden.

2006-03-30 G?rdar. En ny bild inlagd - Vals?s-Stenback.

2006-03-25 Nyheter. Tv? nyheter inlagda - Svenska Kulturfonden st?der jubileumsfirandet och Valsberg-Vals?sv?gen h?ller st?mma.

2006-03-09 Nyheter. En nyhet inlagd - MI-kurs.

2006-03-06 Soldater. En ny bild inlagd - Frontm?n i Forts?ttningskriget.

2006-03-04 Br?llopsbilder. I ?r ?r det 60 ?r sedan bondbr?llop arrangerades i Valsberg - det kanske st?rsta evenemanget som ordnats p? orten n?gonsin. En bildkavalkad p? 8 bilder fr?n evenemanget ?r nu inlagda under rubriken. Dessutom har ?ven tv? bilder fr?n tv? olika bondbr?llop i Svarvar (Horonkyl?) lagts in. De 10 bilderna ?r inlagda i slutet p? "fotoalbumet".

2006-03-01 Portr?tt. Tv? nya bilder inlagda - Lisa S?derlund med d?ttrar och Ungdomar ca 1920.

2006-03-01 Barnaskaror. En ny bild inlagd - Barnaskara p? en t?ckt tj?rdal vid Simonasback, ca 1940.

2006-02-28 Br?llopsbilder. En ny bild inlagd: Maria o Arthur B?ckstr?m 1913.

2006-02-25 Emigrantbilder. Fyra nya bilder inlagda - Enlund'are fr?n Vals?s.

2006-02-24 Vardagen i bilder. Tv? nya bilder inlagda: Vid tr?skverket och Stang?s-Fina med h?st.

2006-02-22 Nyheter. Premierade f?r 30 ?rs tj?nst inom N?rpes stad.

2006-02-21 Barnaskaror. ?tta nya bilder inlagda, bl.a. syskonen Nyg?rd p? Vals?s och syskonen Bj?rni i ?ster?.

2006-02-21 Soldater. En ny bild inlagd. Johannes Enlund med blivand hustru och sv?gerska i rysk milit?runiform ca 1882. Bilden ligger f?rst i "albumet".

2006-02-21 Portr?tt. En ny bild inlagd. Johannes Enlund d.y. (senare John Englund) o Ivar Sten fotograferade i Stockholm ca 1907.

2006-02-20 Gravstenar. En ny bild inlagd - Bergman, Erick Hendrik.

2006-02-19 Vardagen i bilder. En ny bild inlagd: Julia Beck fr?n Amerika med h?st och hund vid sin mammas gamla hemg?rd.

2006-02-19 Barnaskaror. En ny bild inlagd: ?tta Valsberg-kusiner samlade 1926.

2006-02-17 Emigrantbilder. Tv? nya bilder inlagda: Hilma Beck (f. Valsberg) med dottern Julia p? b?t ?ver Atlanten och p? gemensamt passfoto.

2006-02-14 Vardagen f?rr i bilder. Sju nya bilder inlagda: Ladug?rdsbygge i ?ster?, Anton o Ahti kapar ved, h?st med g?rd i bakgrunden, jakts?llskap, "Stang?s-gr?bbor", tj?rdalen br?nns samt h?b?rgning hos Leo Lind.

2006-02-13 Portr?tt. Ett antal portr?tt inlagda: Maria Lillthors-Ingstr?m, Anton Bj?rni, Alli Bj?rni-West, Aili H?glund-Dahlblom, Julia Nyg?rd-Lind, Leo Lind, Einar Nyg?rd, Anni Nyg?rd-Antus, Sylvi o Egil Skogman.

2006-02-11 Soldater. N?gra nya bilder inlagda: Anton Bj?rni o Verner Bergstr?m, Alfons Bj?rni, tre br?der Bj?rni, br?derna Lind p? permission.

2006-02-10 Br?llopsbilder. Ett antal nya bilder inlagda: Selina o Alfred Thorsvall-?kerlund 1912, Alina o Valter Berg 1916, Selma o Verner Lindfors 1930, Anni o Allan Bj?rni 1939, Betty o Leo Norrback 1943, Lydia o Anton Bj?rni 1944, Alfhild o Levi Nyg?rd 1946, Vanja o Arne G?stgivars 1954.

2006-02-09 Gravstenar. En ny bild inlagd - minnesv?rd ?ver anh?riga som gravlagts p? annan ort.

2006-02-09 Nyheter. En nyhet inlagd - Oscar Rossi fick litteraturpris.

2006-02-08 Jubileumsfest. Nu finns de prelimin?ra planerna f?r jubileumsfirandet beskrivna!

2006-02-08 Konfirmation. Nya bilder inlagda: 1933 - annan version, 1951 - 50-?rsjubileum, 1952 -50-?rsjubileum och 1968. Dessutom ett antal konfirmationsminnen.

2006-02-07 G?rdar. Fyra nya bilder inlagda. Uusim?ki i Hittaliden, K?ping i Valsberg (ers?tter tidigare bild) och Bj?rni i ?ster? (tv? bilder).

2006-02-06 Vinterbilder. Ny rubrik i menyn. N?gra bilder fr?n Valsberg med omnejd december 2005-februari 2006.

2006-02-05 Nyheter. En nyhet inlagd - hembygdsf?reningen har h?llit ?rsm?te.

2006-01-29 Konfirmation. Nu ?r bilderna kompletterade med information om de Valsbergs-bor som finns med samt namn p? kyrkoherde och kantor f?r varje ?r. Kort fr?n 1972 tillagda.

2006-01-25 Konfirmation. Ny rubrik i menyn. Alfred Franz?n gjorde ett fantastiskt fotografiskt dokumentionsarbete i ?vermark. En viktig del av detta arbeta var att f?reviga skriftskolelever under 50 ?rs tid. I detta fotoalbum har jag samlat Alfred Franz?ns n?stan obrutna rad (ett ?r saknas) av skriftskolkort ?ren 1907-56. Dessa ?r i n?got fall kompletterat med en bild fr?n 50-?rsjubileum. Redan i b?rjan p? f?rra seklet var det vanligt med s.k. konfirmationsminnen, dvs tryckta kort som konfirmanderna bytte med varandra och delade med sig av till sl?kt och v?nner. N?gra s?dana finns ocks? avbildade h?r. Bilderna kommer successivt den n?rmaste tiden att f?rses med information om de med valsbergs-anknytning som ?r avbildade. S? sm?ningom kommer Alfred Franz?ns bilder att kompletteras med bilder fr?n ?ren 1957 fram till idag. Gick ni i skriftskola under dessa ?r och har bild p? er och era skriftskolkamrater, vore jag mycket tacksam om jag fick kopiera dessa och l?gga till dom h?r./Ralf

2006-01-23 Nyheter. Nyhet inlagd.

2006-01-20 Barnaskaror. En ny bild inlagd.

                  Portr?tt. En ny bild inlagd - Olga H?gglund-Nyg?rd med tv? ok?nda.

2006-01-18 Barnaskaror. Tv? nya bilder inlagda.

2006-01-14 Marthaf?reningen. Tre bilder inlagda.

2006-01-13 Vardagen i bilder. Tre bilder inlagda - torrl?ggningen av Tr?sket.

2006-01-07 Skolfoton fr?n f?rr. En ny bild inlagd -l?s?ret 1963-64.

                  Soldater. En ny bild inlagd - Elis Nyg?rd.

                  Emigrantbilder. En ny bild inlagd - Ivar o Victor Nyg?rd, Elsa H?glund, Hulda Asplin g. Nyg?rd.

2006-01-03 Soldater. En ny bild inlagd - Soldater o civila ca 1944.

2006-01-02 G?rdar. En ny bild inlagd - Elis Vahlsbergs g?rd i Nyby.

2006-01-01 Barnaskaror. Tre nya bilder inlagda - syskonen Klockars.

2005-12-31 Nyheter. Rapport fr?n julfesten inlagd.

2005-12-30 Nyheter. Nyhet inlagd.

2005-12-22  Soldater. Ny rubrik i menyn. "Fotoalbum" med bilder p? och med soldater. Krigsveteranernas skara glesnar mer och mer. Just idag begravdes en krigsveteran fr?n Valsberg, Runar Nyg?rd, som dessutom skadades vid tv? tillf?llen under krigen. Tidigare i ?r dog tv? andra krigsveteraner, Bertel Nyg?rd och Leo Lind. De och andra b?r hedras f?r sina insatser f?r hembygden. Portr?tt p? dem och m?nga andra kan sk?das i detta fotoalbum. M?nga har sett krig medan andra kunnat utf?ra sin v?rnplikt i fredstid. Albumet kommer att fyllas p? med fler bilder senare.

2005-12-20 G?rdar. En ny bild inlagd - Nyg?rd (Victor-Runar) i Nyby.

2005-12-17 Nyheter. Nyhet inlagd.

2005-12-13 Nyheter. Nyhet inlagd.

2005-12-06 Portr?tt. Ny rubrik i menyn. "Fotoalbum" med portr?tt p? personer med anknytning till bygden. Gemensamt med alla bilder ?r att man st?llt sig framf?r fotografen f?r att f?reviga sig sj?lv eller tillsammans med andra med anledning av t.ex. konfirmation, f?rlovning eller andra speciella sk?l. Absoluta merparten av bilderna ?r tagna i studio men ?vermark-fotografen Oscar Eriksson fotograferade n?stan uteslutande gruppbilder utomhus. Bilderna h?rstammar fr?n 1900-talets allra f?rsta ?r fram till 1960-talet. De ?r ordande utifr?n de avportr?tterades f?delse?r. ?r det fler personer p? bilden s? ?r det den ?ldsta personens f?delse?r som avgjort ordningen. En del bilder saknar ?nnu personuppgifter, vilka kommer att kompletteras de n?rmaste dagarna.

2005-12-03 Vardagen i bilder. En ny bild inlagd - Hemming K?ping vid svarven.

2005-11-29 Nyheter. Nyhet inlagd.

2005-11-27 Barnaskaror. En ny bild inlagd - Valsbergs- och Vals?s-pojkar p? toppen av en tj?rdal i b?rjan p? 40-talet.

2005-11-26 Vyer och natur. Ny rubrik i menyn. Inneh?ller en m?ngd bilder kring vyer och natur i trakten tillsammans med lite filosoferande kring vad som p?verkar hur vyerna f?r?ndras.

2005-11-22 Br?llopsbilder. Tv? nya bilder inlagda: Irene o Antti Bj?rnis inbjudningskort 1909 och Maria o Alfred Franz?n 1910.

2005-11-22 G?rdar. En ny bild inlagd -Axel Wahlsbergs g?rd i Nyby.

2005-11-20 Barnaskaror. En ny bild inlagd - syskonen S?derberg ca 1914.

2005-11-18 Vardagen i bilder. Tv? nya  bilder inlagda - Helge Lind pl?jer samt Kalle Berg med h?st och sonsonen Yngve.

2005-11-16 G?rdar. Ny rubrik i menyn. "Fotoalbum" med gamla och nyare bilder p? g?rdarna i trakten, s?dana som dom sett ut under ?rens lopp. En del g?rdar saknas det ?n s? l?nge bilder p? tyv?rr. Har n?gon bilder p? g?rdar fr?n omr?det s? tas de tacksamt emot och l?ggs in i "albumet"! En del av bilderna ?r scannade fr?n dia-bilder och kvaliteten har inte blivit den b?sta vad g?ller framf?rallt f?rgerna, tyv?rr. ?rtalen inom parentes talar om n?r bilden ?r tagen. Ordningen ?r s?dan (bortsett fr?n f?rsta bilden p? hembygdsg?rden) att vi b?rjar l?ngst bort i Vals?s och sedan f?ljer Valsberg, T?jpalin, Simonasback, Nyby och till sist ?ster?. F?rklarande texter saknas ?n s? l?nge p? m?nga bilder, men detta kommer att l?ggas in de n?rmaste dagarna.

2005-11-15 Nyheter. Nyhet inlagd.

2005-11-14 Marthaf?reningen. Ny rubrik i menyn. Kort presentation av Valsbergs marthaf?rening.

2005-11-10 Emigrantbilder. Samtliga bilder ?r nu f?rsedda med f?rklarande texter.

2005-11-08 Emigrantbilder. Ny rubrik i menyn. "Fotoalbum" som visar emigranter med valsberganknytning i olika sammanhang, allt fr?n portr?tt till vardagliga situationer. Bilderna h?rr?r fr?n 1910-talet fram till 1960-talet. Bilderna kommer att kompletteras med texter successivt de n?rmaste dagarna.

2005-11-08 Vardagen f?rr i bilder. En ny bild inlagd - Alfred o Helge Lind med h?sten Fina.

2005-11-04 Barnaskaror. Tv? bilder inlagda. Nr 19 - syskonen Wahlfors ?r 1925. Nr 20 - Rune, Anita o Ralf Lind ?r 1961.

2005-11-02 Barnaskaror. En bild (nr 18) inlagd - syskonen West ca 1940.

2005-11-02 Br?llopsbilder. ?nnu fler bilder inlagda. Brudparet Agnes o Elis Juthman 1924, Selma o Verner Lindfors' br?llop 12. oktober 1930, Alfhild o Levi Nyg?rd 23. juni 1946, Sylvi o Egil Skogman samt Lea o Jarl Franz?n 29. juni 1947, Iris o Jaakko Kupiainen 28. mars 1948, Ingrid o Helge Lind 25. mars 1952.

2005-11-01 Br?llopsbilder. Fler bilder inlagda. Julia o Sigfrid Michels' br?llop 5. maj 1926 samt tre bilder fr?n Julia o Leo Linds br?llop 24. mars 1940.

2005-10-31 Br?llopsbilder. Ny rubrik i menyn. Br?llopsfotografier fr?n 1910 fram till 1950-talet. Flera av bilderna fanns med p? utst?llning i samband med hembygdsdag i Valsberg och senare ?ven i Valsbergsbladet ?r 2003. Men m?nga ?r inte tidigare visade.

2005-10-26 Gravstenar. En uppdaterad bild (Lind, Levi o Kasvi) och en ny (Lagerstr?m, Elis).

2005-10-24 H?stbilder. Ny rubrik i menyn. N?gra bilder fr?n Valsberg i oktober 2005.

2005-10-22 Nyheter. Nyhet inlagd.

2005-10-16 Barnaskaror. Ny rubrik i menyn. "Fotoalbum" med bilder fr?n 20-talet fram till 60-talet p? barn i Valsberg/Vals?s/Nyby. Gemensamt f?r alla ?r att de ?r tagna utomhus.

2005-10-09 Vardagen f?rr i bilder. N?gra nya bilder ?r inlagda och en del bildtexter ?r uppdaterade.

2005-10-08 Filialen. Ny rubrik i menyn. Inneh?ller filialens historia samt personliga minnen och reflektioner. Texten ingick i sin helhet i Valsbergsbladet 7.

2005-10-04 Nyheter. Nyhet inlagd.

2005-10-04 Gravstenar. Fler bilder inlagda. Texter uppdaterade.

2005-10-02 Info om Valsberg. L?ngre text, som beskriver historisk bakgrund, inlagd.

2005-10-02 Gravstenar. Nytt "fotoalbum" med bild p? gravstenar med anknytning till Valsberg. M?nga fler kommer att l?ggas till de n?rmaste dagarna.

2005-09-27 Vardagen f?rr i bilder: Nya bilder inlagda och en del bildtexter uppdaterade.

2005-09-25 Info om Valsberg: Satellitbild ?ver Valsberg-Vals?s inlagd.

2005-09-25 Skolfoton fr?n f?rr: Fler bilder inlagda.

Newest Members