VALSBERGs hemsida

Subtitle

Nyheter från och om Valsberg

 

 

2022-02-26 Årsmöte

Hembygdsföreningens årsmöte blir söndagen den 27 mars kl.14. Utöver sedvanliga årsmöteshandlingar kommer planer på evenemang samt renoveringsplaner att diskuteras.

2019-01-06 Arets julfest

Idag sondagen den 6 januari 2019 kl.13 anordnas julfest i hembygdsgarden. Julen sjungs ut.

2018-02-13 Arsmote i hembygdsforeningen

Da var det dags for arsmote. Det halls sondagen den 25 februari kl.14 i hembygdsgarden.

2017-02-10 Dags for hembygdsforeningens årsmote

Sndagen den 5 mars kl.14 ar det dags for arsmote i hembygdsforeningen. Kom dit och tyck till om foreningens verksamhet!

2016-12-27 Julfest den 4 januari

Traditionsenlig julfest arrangeras den 4 januari kl.18 i hembygdsg?rden. Marthorna st?r denna g?ng f?r arrangemanget.

2016-05-29 Traditionell sommarfest den 13 juli

Hembygdsforeningens traditionella sommarfest arrangeras onsdagen den 13 juli kl.18.00. Programmet g?r denna g?ng i alls?ngens tecken. ?ven ?rets valsbergsblad presenteras.

2016-02-21 J?rgen Walsberg tackade f?r sig

I ?rsm?tet den 14. februari deltog 11 medlemmar. Sedvanliga ?rsm?tes?renden avhandlades. I tur att avg? ur styrelsen var J?rgen Walsberg, som nu med ?lderns r?tt (83 ?r) nu tackade f?r sig. Han har suttit i styrelsen i 28 ?r. F?rst 6 ?r som sekreterare, d?refter 18 ?r som ordf?rande och nu senast fyra ?r som viceordf?rande. Han blomsterhyllades p? ?rsm?tet f?r sin g?rning (foto: Annica Lind). 
Som ny i styrelsen efter J?rgen invaldes Toralf Nyg?rd. Sommarfest planeras till juli, men n?got datum fastst?lldes inte.

2016-02-01 Dags f?r ?rsm?te

S?ndagen den 14 februari 2016 ?r det dags f?r ?rsm?te i hembygdsf?reningen. M?tet b?rjar kl.14.


2015-01-15 Julfesten lockade f?rre ?n vanligt

Kanske var det det otrevliga v?dret som gjorde att inte fullt s? m?nga som vanligt valde att delta i ?rets julfest. Men det 40-tal som var d?r trivdes. Det var marthaf?reningen som stod f?r programmet denna g?ng. Det inleddes med ett luciat?g med f?reningens egna medlemmar som lucia och t?rnor, vilket betydde damer i 50-80-?rs?ldern! F?reningens ordf?rande Gurli Lassus agerade lucia. 

I programmet i ?vrigt ingick bl.a. l?sning av julevangeliet av Peter Lassus, musik av Eetu M??tt?l? och en hel del alls?ng av s?nger med julanknytning. N?gra av marthorna hade tecknat ned sina julminnen, vilka l?stes upp av Gurli Lassus. Traktering i form av kaffe med rikligt med kaffebr?d ingick ocks?. Och s? kom tomten som vanligt f?rst?s. Ett lotteri med rikligt med vinster avslutade festen.

2014-12-27 Traditionsenlig julfest

L?rdagen den 3 januari kl.18.00 ?r det dags f?r den ?rliga julfesten i hembygdsg?rden. Denna g?ng ?r det marthaf?reningen som st?r f?r arrangemanget.

2014-08-14 Skogsbrand i Valsberg

I tisdags vid 4-tiden uppt?cktes en skogsbrand i omr?det mellan Tr?skb?cken och T?jpalin. Rune Lind var den som larmade via 112, efter att Mikael Br?dd i ?ster? sett r?k och ringt Rune, som ?kte till platsen. P? tjugo minuter var frivilliga ?vermark Brandklubb p? plats och ?ven enheter fr?n N?rpes och P?rtom ansl?t.

Branden bek?mpades framg?ngsrikt. Vatten togs bl.a. fr?n ?ster?. Oklart hur stort brandomr?det ?r, men m?jligen 2-3 hektar. Brandorsaken ?r inte klarlagd, men mycket talar f?r att ett ?sknedslag n?gon dag tidigare har lett till att elden legat och pyrt, och sedan tagit fart. Brandplatsen ?vervakades sedan till tidigt i morse, men sedan b?rjade det regna och man kunde l?mna platsen.

Notisen ?r fr?n dagens Sydin och fotografierna ?r tagna av Jens Helenelund.

 

 

 

 

2014-07-17 Friluftskv?ll f?r tionde ?ret i rad

Ig?rkv?ll gick ?rets friluftskv?ll av stapeln. Fint v?der och m?nga deltagare. Fotbollsmatchen blev ?ven denna g?ng en match mellan Nyby och ?vriga Valsberg. Nyby representerades av familjen Nyg?rd medan andra laget var ett hopkok av valsbergare, vals?sbor och utbyss.

Kulst?tningen s?g hela 21 deltagare i alla ?ldrar. Vinnare i ?r blev p? herrsidan Jens Helenelund och p? damsidan Ann-Cathrin Lind. 

Annica Lind fick ?rets pokal tack vare deltagande i samtliga 10 friluftskv?llar.

Resultat kulst?tning:

 

Herrar (4kg):

1.       Jens Helenelund                12,88

2.       Ralf Lind                                 11,98

3.       M?rten Lassus                     11,67

4.       Mikael Bernas                     11,50

5.       Dennis Nyg?rd                    11,25

6.       Daniel Eriksson                    11,06

7.       Matias Nyg?rd                       9,90

8.       Linus Lindman                       9,42

9.       Toralf Nyg?rd                         9,00

10.   Janne Vahlsberg                   7,64

11.   Dan Stenback                        7,07

12.   Theo Neumeyer                   3,77 (2,5kg)

 

Damer (2,5kg):

1.       Ann-Cathrin Lind                9,17

2.       Maria Lind                             7,78

3.       Annica Lind                           7,48

4.       Maria ?hman                       7,16

5.       Frida Nyg?rd                        6,52

6.       Maria Eriksson                     6,06

7.       Ann-Catrin Nyg?rd            5,55

8.       Lena Stenback                     5,28

9.       Selma M?ntysaari              0,81

H?r f?ljer en bildkavalkad fr?n kv?llen:

 

2014-07-12 Sommarfest 

Talrikt med folk hade s?kt sig till sommarens fest i hembygdsg?rden i Valsberg p? onsdagskv?llen. F?rutom gamla och nya ortsbor syntes ?ven en hel del ?utbyss? i publiken.

Alls?ng h?rde som sig b?r till programmet och den ackompanjerades av Desir?e Valsberg-Sm?ros och Christer Kummel. Den senare spelade ocks? sj?lv ett par melodier p? dragspel. Miia Berg-M??tt?l? och Sinikka Berg sj?ng tv?st?mmigt ett par s?nger.

?rets festtalare var riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos, som bl.a. efterlyste mer solidaritet och samh?righet i dagens samh?lle. Ralf Lind presenterade ?rets Valsbergsblad.

Gurli Lassus l?ste en ber?ttelse om vilka m?ngder av anv?ndningsomr?den ett f?rkl?de har och maken Peter h?ll en kort andakt.

Festen avslutades med Modersm?lets s?ng.

De 80-talet festdeltagarna trakterades med kaffe och grisar i pausen och efter programmets slut fortsatte samvaron ute p? den f.d. skolg?rden.

H?r f?ljer en bildkavalkad fr?n festen:

 

 

 

 

 

2014-06-22 ?rets Valsbergsblad

Det sextonde numret av Valsbergsbladet utkommer lagom till sommarfesten den 9 juli. ?rets nummer ?r p? 88 sidor. Huvuddelen utg?rs av andra delen av ?vermark kommuns historia, sett lite med valsbergska ?gon. Serien med skriftskolkort forts?tter. Ett ovanligt emigrant?de dokumenteras och s? ing?r en kartl?ggning av bygdens h?rbren. ?ven en bildkavalkad fr?n utf?rder p? 30- till 50-talen ing?r.

2014-05-06 V?rst?dning vid hembygdsg?rden

Ig?rkv?ll r?fsade ?tta tappra medlemmar l?v vid hembygdsg?rden och snyggade allm?nt upp tomten.

 

 Foto: Jens Helenelund

 

2014-05-02  Det h?nder i Valsberg sommaren 2014

Onsdagen den 9 juli kl.18 ?r det dags f?r sommarfest vid hembygdsg?rden. Festtalare blir riksdagsman Ulla-Maj Wideroos. Onsdagen d?rp?, dvs den 16 juli kl.18 blir det friluftskv?ll, med fotbollsmatch och kulst?tning, vid hembygdsg?rden.

2014-02-08 Inga styrelsef?r?ndringar vid ?rsm?tet

S?ndagens ?rsm?te hade denna g?ng 11 n?rvarande medlemmar. Styrelsen omvaldes i sin helhet. G?ta Br?dd, som i m?nga ?r ansvarat f?r urklippsb?ckerna, avsade sig med ?lderns r?tt detta nu och klippb?ckerna kommer i forts?ttningen att f?rvaras i hembygdsg?rden och styrelsen tog p? sig att gemensamt s?kra urklipp om bygden. Medlemsantalet har stigit till 160.

F?reningen har verksamhets?ret f?tt ta emot en st?rre donation, vilken blev m?jlig genom att Ethel Lagerstr?m-Juthn?s ?ttlingar uppmanade folk att st?dja f?reningen som h?gkomst i samband med hennes begravning. ?rsm?tet diskuterade hur pengarna b?st skulle anv?ndas och f?rslaget om luftv?rmepump i ?tminstone en del av hembygdsg?rden ska nu n?rmare utredas.

Planerna f?r verksamheten under det kommande ?ret ?r att anordna en sommarfest ?ven detta ?r. Friluftskv?llen kommer att arrangeras f?r tionde g?ngen. 

2014-01-26 Dags f?r hembygdsf?reningens ?rsm?te

Den 2 februari kl.14.00 ?r det dags f?r hembygdsf?reningens ?rsm?te. Stadgeenliga ?renden avhandlas. M?tet h?lls i hembygdsg?rden.

2014-01-04 Fullsatt n?r lucia bes?kte julfesten

?rets julfest gick av stapeln enligt traditionsenligt m?nster. Alls?ng leddes av Desire? Walsberg-Sm?ros och mellan alls?ngerna h?lls olika programpunkter. Eetu M??tt?l? spelade trombon i b?rjan av kv?llen. Strax d?refter sl?cktes lamporna i salen och N?rpesbygdens Lucia med f?lje st?llde sig upp kring katedern i salen. Lucian Linnea Nordberg med 6 st t?rnor sj?ng vackert och det var st?mningsfullt i den m?rka salen.
 
Innan kaffepausen l?ste Gurli Lassus ett julk?seri, som handlade om en stressad tomtemor. Under kaffepausen fick vi njuta av goda gr?ddt?rtor, som flitiga medlemmar bakat inf?r kv?llen. Efter pausen fortsatte programmet med s?ng av Miia Berg-M??tt?l? och Sinikka Berg. ?ven Juha M??tt?l? medverkade i en av s?ngerna, som dessa beg?vade s?ngare sj?ng  i olika st?mmor! Juha spelade ocks? lite p? sitt instrument, som denna kv?ll var av det mera ovanligare slaget, n?mligen en gammaldags kaffepanna!! Det verkade vara tungt att bl?sa i den, men ?ven med detta instrument fick Juha melodier att ljuda!
 
Musikprogrammet f?ljdes av en andakt av Peter Lassus. Han l?ste julevangeliet ur en upplaga som skrivits ?r 1917. D?refter f?ljde lotteriet och huvudvinsten, en matta som Sinikka Berg v?vt, vanns av Vincent Kummel. Till sist kom julbocken och delade ut julklappar och tog sig en sv?ngom med hugade barn.
 
Festen var v?lbes?kt, trots ?rliga farh?gor om att bes?ksantalet kommer att minska. I ?r igen var det 60-70 personer i salarna, alla rymdes inte in i sj?lva skolsalen.

 

 


Rapport?r och foton: Annica Lind

2013-12-15 Dags f?r julfest

Fredagen den 3 januari ?r det dags f?r traditionell julfest i hembygdsg?rden. Denna g?ng st?r hembygdsf?reningen f?r arrangemanget och det finns f?rhoppningar om att N?rpes Lucia ska bes?ka festen. Kl.18 b?rjar tillst?llningen.

2013-10-26 Hus till salu i Valsberg/T?jpalin

F.d. Emerik Bergstr?ms g?rd, numera Nurmi, ?r till salu. Mer finns att l?sa h?r: 

http://www.findit.fi/sve/search/536118.htm.

2013-08-29 Alls?ng i hembygdsg?rden

Inom ramen f?r N?rpes Vuxeninstitut arrangeras alls?ngskv?ll tisdagen den 24 september kl.19 i hembygdsg?rden. Marika Esch leder.

2013-07-30 Vackert v?der p? Friluftskv?llen

I onsdags var det dags f?r den traditionella friluftskv?llen, f?r nionde ?ret i rad. Fotbollsmatchen, med 12 deltagande spelare, blev en enkel seger f?r Nyby, som besegrade Valsberg med 5-2.

I den efterf?ljande kulst?tningst?vlingen var det 19 deltagare. Det blev nya segrare b?de i herr- och damklassen, genom syskonen M?rten och Anna-Stina Lassus.

Resultat herrar (4 kg-kulan):

 

 

 

1. M?rten Lassus                                      11,76

2. Ralf Lind                                              11,63

3. Kalle M??tt?l?                                      10,02 (2,5kg)

4. Dennis Nyg?rd                                       9,80

5. Juha M??tt?l?                                         9,55

6. Toralf Nyg?rd                                        9,17

7. Matias Nyg?rd                                       9,00

8. Janne Vahlsberg                                     8,97

9. Peter Lassus                                           8,60

10. Eetu M??tt?l?                                       7,40

11.William M??tt?l?                                   0,46

Resultat damer (2,5 kg-kulan):

 

 

1. Anna-Stina Lassus                                8,03

2. Maria Lind                                            7,81

3. Annica Lind                                         7,10

4. Miia Berg-M??tt?l?                              6,86

5. Frida Nyg?rd                                        6,55

6. Ann-Catrin Nyg?rd                              5,60

7. Gurli Lassus                                          5,55

8. Selma M?ntysaari                                 0,82

M?lvakten Toralf demonstrerar Nybys ?verl?gsenhet i fotbollsmatchen. Foto: Ralf Lind

Foto: Ralf Lind

Foto: Ralf Lind

 

 Nyby (r?da laget) 5 - Valsberg (gr?na laget) 2. Kn?st?ende fr.v.: Anna-Stina Lassus, Annica Lind, Janne Vahlsberg, M?rten Lassus. St?ende fr.v.: Ralf Lind, Ann-Catrin Nyg?rd, Toralf Nyg?rd, Dennis Nyg?rd, Matias Nyg?rd, Peter Lassus, Eetu M??tt?l?, Kalle M??tt?l?. Foto: Gustav Lind.

 

 

2013-07-23 V?lbes?kt sommarfest

Traditionell sommarfest firades i onsdagskv?ll och festen var ovanligt v?lbes?kt. N?rmare 100 personer hade n?mligen s?kt sig till hembygdsg?rden d?r hembygdsf?reningens ordf?rande Annica Lind inledde med att h?lsa gamla och nya ortsbor v?lkomna. En hel del emigranter syntes ocks? i publiken.

Programmet gick fr?mst i s?ngens och musikens tecken, med bl.a. musikupptr?danden av Kalle och Eetu M??tt?l?, och sk?ns?ng framf?rd av Sandra Ek till ackompanjemang av Simon Silv?n och Mikael Bernas. Desir?e Valsberg-Sm?ros ledde och ackompanjerade som vanligt f?rtj?nstfullt alls?ngen.

Ralf Lind presenterade ?rets Valsbergsblad. ?rets festtalare var N?rpes stadsdirekt?r Hans-Erik Lindqvist, som pratade barndomsminnen fr?n Vals?s, dit han har sl?kttr?dar, men ocks? om den h?gaktuella fr?gan om kommunsammanslagningar.

Gurli Lassus l?ste dikt och maken Peter reflekterade bl.a. ?ver g?ngna tider i en kort andakt.

I samband med festen uppvaktades Sinikka Berg med Finlands Svenska Hembygdsf?rbunds f?rtj?nsttecken i silver f?r sitt tr?gna arbete i hembygdsf?reningens tj?nst. Ett arbete som kanske inte syns s? mycket ut?t men som ?r helt avg?rande f?r att en s?dan liten f?rening som Valsbergs Hembygdsf?rening f?rm?r h?lla verksamheten i g?ng. Sinikka ser till att det finns v?rme i hembygdsg?rden n?r det vankas tillst?llningar vintertid, st?dar, kokar kaffe, diskar, v?ver mattor till lotterier, etc. Hon har nu ocks? i 13 ?rs tid varit f?reningens kass?r.

 Parkeringen r?ckte inte till f?r de m?nga bes?karna. Foto: Jens Helenelund

 Hans-Erik Lindqvist festtalade. Foto: Ralf Lind.

Sinikka Berg uppvaktades med f?rtj?nsttecken av Ann-Catrin Nyg?rd och Ralf Lind. Foto: Annika Lind.

 

Sandra Ek sj?ng till ackompanjemang av Simo Silv?n och Mikael Bernas. Foto: Ralf Lind.

 

2013-06-23 Nytt Valsbergsblad

Lagom till hembygdsfesten den 17 juli utkommer ?rets Valsbergsblad! Bladet ?r p? 110 sidor och omfattar en m?ngd fotografier - p? konfirmander likv?l som p? soldater. ?vermark kommun dokumenteras och en lista p? samtliga som suttit i kommunaln?mnd, -styrelse och fullm?ktige finns med. Dessutom ing?r en reseskildring fr?n Fj?rrkarelen. Bladet s?ljs ?ven p? N?rpes Sparbanks kontor i ?vermark, efter den 17 juli.

2013-06-07 Det h?nder i Valsberg i sommar

Onsdagen den 17 juli kl.18 ?r det dags f?r den ?rliga hembygdsfesten! En vecka senare, dvs onsdagen den 24 juli samma tid blir det friluftskv?ll vid hembygdsg?rden. Fotboll och kulst?tning st?r som vanligt p? programmet d?.


 2013-06-07 Ytterligare ett hus till salu

Erik och Mildred Nyg?rds hus i Vals?s ?r till salu. Mer finns att l?sa h?r: http://www.findit.fi/sve/457758.htm

2013-05-22 Bj?rn r?r sig i Valsberg!

Den senaste tiden har det f?rekommit nyheter fr?n olika delar av svenska ?sterbotten om bj?rniakttagelser. Nu ser det ut som att en bj?rn ocks? r?r sig i Valsbergstrakten. Natten till idag har n?mligen en bj?rn l?mnat sp?r efter sig. Bj?rnen har kommit fr?n K?lback-h?llet ?ver Nybyv?gen vid Br?dd i Nyby och g?tt ?ver Tr?skv?gen i h?jd med Tr?skmossen och vidare norrut. Huruvida bj?rnen ocks? har korsat Nyv?gen ?r oklart. Att det ?r fr?ga om en bj?rn bekr?ftas allts? av sp?ren:

 Foto: Jens Helenelund

 

2013-02-21 G?rd i Hittaliden till salu

F.d. Paavo och Viola Uusim?kis g?rd i Hittaliden ?r nu till salu. Mer om objektet hittas via denna l?nk:

 http://www.findit.fi/fin/search/416743.htm

2013-01-28 ?rsm?tet omvalde styrelsen

S?ndagens ?rsm?te, med 15 medlemmar n?rvarande, innebar inga f?r?ndringar i f?reningens styrelse.Hela 6 medlemmar har avlidit under ?ret och medlemsantalet ?r i detta nu 140. Planerna inf?r sommaren ?r att ordna en sommarfest, men m?jligen denna g?ng en vardagskv?ll i mitten p? juli. Mer om detta l?ngre fram i v?r.

2013-01-22 Dags f?r ?rsm?te

Inkommande s?ndag (27. januari) ?r det dags f?r ?rsm?te i hembygdsf?reningen. M?ter b?rjar kl.14 i hembygdsg?rden och stadgeenliga ?renden hanteras. Kaffeservering.

2013-01-04 V?lbes?kt julfest

I l?rdags den 28 december arrangerades traditionsenlig julfest vid hembygdsg?rden, denna g?ng med marthaf?reningen som arrang?r. G?sterna m?ttes redan ute p? g?rden av ett luciat?g till h?st. Lucian hette Alma Skrifvars.

D?refter avnj?ts julgr?t inne i hembygdsg?rden och eftersom bes?karna var s? m?nga som ett 60-tal s? fick det arrangeras med bord ?ven i sl?jdsalen.

Programmet bestod sedan av s?ng med k?ren "Sjunger hellre ?n bra" och musik av Juha M??tt?l?. ?ven julklappar delades ut.

Som avslutning fick julfestbes?karna se ett julspel ute p? g?rden, d?r vedlidret fick tj?na som stall. Gurli Lassus l?ste julevangeliet och d?ttrarna Maria och Anna-Stina sj?ng.

  

 

Foto: Rune Lind

 

 

Newest Members