VALSBERGs hemsida

Subtitle

Marthaföreningen

Valsbergs Marthaförening grundades den 5 februari 1947. Stark drivkraft de första åren var dåvarande lärarinnan i Valsberg, Hjördis Klockars. Föreningen har genom alla år varit en viktig mötesplats för traktens kvinnor. Föreningen upphörde med verksamheten 2018, pga få och åldriga medlemmar.

Som mest har föreningen haft 27 medlemmar. Ordföranden genom åren har varit: Hjördis Klockars 1947-49, Selma Lind 1950-52, Elsa Wallén 1953, Dagny Berg 1954-61, Gretel Uusimäki 1962-65 och 1969-79, Aili Dahlblom 1966-68, Gerd Mäntymäki 1980, Sinikka Berg 1981-96 samt Gurli Lassus 1997-2018 .


 Föreningens sista ordförande Gurli Lassus.

Föreningens medlemmar träffades en gång i månaden under vinterhalvåret och turades om att träffas i resp. medlems hem. 

Till en del av aktiviteterna har hört att föreningen vartannat år stått för arrangemangen vid byns julfest. Vartannat år har det varit hembygdsföreningen som ordnar detta. 

Vid föreningens 50-årsjubileum utkom en historik som ingående beskriver verksamheten genom åren. Föreningen hann också fira 70 år med en jubileumsmiddag år 2017 innan den somnade in året därpå.


 

En bild från ett marthamöte på 60-talet. Sittande fr.v. Elsa Wahlsberg, Selma Lind, Aili Dahlblom. Stående fr.v. Gullvi Lagerström, Inger Nygård, Gretel Uusimäki, Julia Lind.

Möte i juletid hos Selma Lind i slutet på 60-talet. Fr.v. Inger Nygård och Selma Lind.

Från marthornas julfest 1963. Ingrid Lind (t.v.) och Inger Nygård spelar upp sketchen "Affären med begagnade kläder. Foto: Brita Nyqvist.

Marthahuset (också kallat Pärtstjierarhuset eller Tröskverkshuset) i korsningen Valsåsvägen- Nyvägen. Föreningen skaffade huset 1954 och det stod kvar till 1987, då det såldes och revs. Foto: Ralf Lind.

Newest Members