VALSBERGs hemsida

Subtitle

Hembygdsföreningen

Valsbergs Hembygdsförening bildades 1976, som direkt följd av att Närpes kommun beslutat sig för att erbjuda de skolfastigheter, som ännu då stod utan praktisk användning eller ännu inte hade avyttrats, till föreningar i de berörda byarna. Bland dessa gamla skolfastigheter fanns Valsbergs folkskola, som efter nedläggningen 1964 endast sporadiskt användes för olika sammankomster i byn. När så fastigheten erbjöds någon förening i byn valde man att bilda Valsbergs Hembygdsförening, som för den symboliska summan 100 mk blev ägare av fastigheten.

Föreningen har i år (2021) verkat i 45 år. 30-årsjubileum firades tillsammans med 100-årsminnet sedan folkskolans tillblivelse med en jubileumsvecka i juli 2006. I Valsbergsbladet 8 finns en utförlig historik över hembygdsföreningens 30 första verksamhetsår.

Föreningen har idag (2021) 107 medlemmar.

Föreningens styrelse ser 2021 ut på följande sätt:

Annica Lind, ordförande

Petra Sundholm, viceordförande

Maria Lind, kassör

Ann-Catrin Nygård, sekreterare

Lisa Sand, medlem


 

Årsberättelse 2021


Föreningen har 91 betalande medlemmar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit: Annica Lind ordförande, Petra Sundholm vice ordförande, Ann-Catrin Nygård sekreterare, Maria Lind kassör och Lisa Sand styrelsemedlem. Toralf Nygård och Margaretha Fållbäck styrelse- suppleanter. Erika Lind och Tina Ek verksamhetsgranskare och som suppleant Gurli Lassus.

Styrelsen har samman kommit med 4 protokollförda sammanträden.

Årsmötet 25.4 inledde årets verksamhet, där 10 medlemmar var närvarande och två medlemmar deltog via Teams.

I och med Corona har det inte varit så mycket verksamhet under året. Men idrottskvällen med kulstötning och fotbollsmatch ordnades 15.7 för sjuttonde året i rad. Byavandring ordnades både på Valsberg 15.7 och på Valsås den 29.7 med Ralf Lind som guide.

Årets Valsbergsblad har också kunnat köpas vid de olika tillställningarna samt vid bybutiken.

Ralf Lind har gjort infoskyltar som är uppsatta efter vandringsleden.

Ett gruslass har köpts och Jan-Anders Lindfors grävde och jämnade ut det för att få en bättre parkeringsplats vid berget upp till vandringsleden.

Övermark skola har varit på besök till hembygdsgården.

Hembygdsgården har även använts för privata tillställningar.

Årsberättelse 2020


Föreningen har 107 betalande medlemmar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit: Annica Lind ordförande, Sinikka Berg vice ordförande, Ann-Catrin Nygård sekreterare, Maria Lind kassör och Lisa Sand styrelsemedlem. Styrelsesuppleanter har varit Toralf Nygård och Margareta Fållbäck. Verksamhetsgranskare Dan Stenback och Peter Lassus och som suppleant Gurli Lassus.

Styrelsen har sammankommit till ett protokollfört sammanträde under året.

Årsmötet 8.3 inledde årets verksamhet med 13 medlemmar närvarande.

I och med Corona har nästan all verksamhet inhiberats under året. Endast friluftskvällen med fotbollsmatch och kulstötning ordnades 30 juli, med rådande restriktioner. Där såldes även årets Valsbergsblad.

Stigen upp till berget har blivit uppfixad under året och utmärkt så det har blivit en vandringsled på ca 2,8 km, den har varit uppskattad och välbesökt under året.

Ralf Lind har ställt i ordning ett skåp i slöjdsalen för alla böcker som funnits i hembygdsgården. Det var böcker från när skolan var verksam, från marthaföreningen och från olika donationer. Han har också gjort ett register över alla böcker och vem som donerat dem.

Årsberättelse 2019

Föreningen har 118 betalande medlemmar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit: Annica Lind ordförande, Sinikka Berg vice ordförande, Ann-Catrin Nygård sekreterare, Maria Lind kassör och Lisa Sand styrelsemedlem. Styrelsesuppleanter har varit Toralf Nygård och Rune Lind. Verksamhetsgranskare Dan Stenback och Peter Lassus och suppleant Gurli Lassus.

Styrelsen har sammankommit med 3 protokollförda sammanträden.

Årets verksamhet inleddes redan 6.1 med julfesten “Vi sjunger ut julen”. Med ett 30-tal gäster närvarande. Heddy Norrgård ackompanjerade på piano och Desirée Valsberg-Småros skötte om allsången. Och lokala förmågor stod för programmet. Kaffe och hemmagjorda tårtor avnjöts.

Årsmötet var 3.3 där 9 medlemmar var närvarande, där Sinikka Berg avtackades för sin kassörsuppgift, som hon skött om i 19 år.

Årets sommarfest hade namnet “Minnenas afton” där videofilmer visades från nejden på 80–90 talet, 18.7. Samt årets Valsbergsblad presenterades av Ralf Lind. Kaffe och grisar serverades.

Friluftskvällen ordnades traditionsenligt med kulstötning och fotbollsmatch 23.7. Där 18 deltagare deltog i kulstötningen, Jens Helenelund och Ann-Chatrine Lind utgick som segrare i respektive klass. Tillställningen avslutades med korvgrillning.

29.12 var det dags för årets julfest som var välbesökt. Desirée Valsberg-Småros ledde allsången och sånggruppen “Vi sjunger hellre än bra” under ledning av Heddy Norrgård deltog med några sånger. Övriga programpunkter var av varierande inslag från förmågor med anknytning till bygden. Kaffe med hemmagjorda tårtor bjöds gästerna på. Även ett lotteri ordnades.

Församlingen har haft andakt i byagården i påskveckan 15.4 och en byagutstjänst 6.10.

Övermark pensionärsförening var på besök 11.6 där Ralf Lind guidade och berättade om byagården.

Närpes Vuxeninstitut har hållit en kurs i att “Grilla vilt” med Raymond Wesander 24.9 på byagården.

Byagården har också använts för några privata tillställningar under verksamhetsåret.

Två medlemmar har gått bort (Peter Silfver och Göta Valsberg).


Årsberättelse 2018

Föreningen har 125 betalande medlemmar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit: Annica Lind ordförande, Maria Lind vice ordförande, Ann-Catrin Nygård sekreterare, Sinikka Berg kassör och Lisa Sand styrelsemedlem. Styrelsesuppleanter Toralf Nygård och Rune Lind. Dan Stenback och Peter Lassus verksamhetsgranskare och som suppleant Gurli Lassus.

Styrelsen har sammankommit med 3 protokollförda sammanträden.

Årsmötet 25.2 inledde årets verksamhet, där 9 medlemmar var närvarande.

Friluftskvällen ordnades traditionsenligt med kulstötning och fotbollsmatch 16.7.

Årets sommarfest blev en sommarträff med korvgrillning 18.7. Med dragspelsmusik av Håkan Juthman och fritt program. Ralf Lind presenterade sitt nya Valsbergsblad. Lotteri, kaffe och grisar fanns också.

Församlingen har haft en samling under påskveckan.

Vuxeninstitutet har haft en grillkurs och en vinkurs på vårterminen. På hösten ordnades en svampkurs.

Byagården har också använts för några privata tillställningar.

Ett vitrinskåp har skaffats för kläderna som Loni Lutter hade donerat till byagården.

Två medlemmar har gått bort (Elis Nygård och Göta Vahlsberg)


Årsberättelse 2017

Föreningen har 133 medlemmar.
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit: Annica Lind ordförande, Toralf Nygård vice ordförande, Ann-Catrin Nygård sekreterare, Sinikka Berg kassör och Lisa Sand styrelsemedlemmar. Rune Lind styrelsesuppleant, Dan Stenback och Peter Lassus verksamhets-granskare och som suppleant Gurli Lassus.
Styrelsen har sammankommit med 2 protokollförda sammanträden.
Årsmötet 5.3 inledde årets verksamhet, där 9 medlemmar var närvarande.
Den traditionella sommarfesten vi brukar ordna i juli blev inte av i år på grund av att det ordnades tjärdalsveckan på Högåsen. Istället ordnades ett sommarcafé med loppis den 23.7. Loppisen var inte så välbesökt, men caféet var uppskattat. På kvällen ordnades friluftskvällen med kulstötning och fotbollsmatch.
Församlingen har även haft två samlingar i hembygdsgården under verksamhetsåret, en byagudstjänst 10.9 och passionsandakt 11.4.
Byagården har även används för privata tillställningar.
Övermark lågstadieskola var på besök på hösten i samband med Finlands 100 års firande.
Julfesten ordnades 28.12 med Närpes Lucia samt Håkan Juthman och Christer Kummel som spelmän.
Lars Lind har donerat en mängd böcker till hembygdsgården.
En medlem har gått bort (Elis Vahlsberg)
Årsberättelse 2016

Föreningen har 134 medlemmar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit: Annica Lind ordförande, Toralf Nygård vice ordförande, Ann-Catrin Nygård sekreterare, Sinikka Berg kassör, Lisa Sand styrelsemedlem. Rune Lind styrelse suppleant, Dan Stenback och Peter Lassus verksamhetsgranskare och som suppleant Gurli Lassus.

Styrelsen har sammankommit med två protokollförda sammanträden.

Årets verksamhet inleddes den 14.2 med årsmötet där 11 medlemmar var närvarande.

5.3 hade Föreningen Gamla Närpes socken sitt årsmöte i Övermark församlingshem, där Valsbergs hembygdsförening var inbjuden. Annica och Rune Lind deltog från Valsberg och berättade om bygden.

13.7 ordnades sommarfesten, det här året utan festtalare. Årets sommarfest gick i allsångens tecken, där Desireé Wahlsberg-Småros skötte allsången. Ralf Lind presenterade sitt nya Valsbergsblad. Samt lotteri och kaffeservering med grisar. Loni Lutter berättade om sina minnen från Valsberg och donerade en klänning som hennes mor hade fått härifrån som ung.

16.7 ordnade Ralf Lind en vandring runt i Valsberg.

18.7 var den traditionella friluftskvällen med kulstötning och fotbollsmatch.

Vuxeninstitutet har ordnat en ost- o vinkväll på våren och på hösten blev det en champagneprovning.

Församlingen har även haft verksamhet i byagården bla i stilla veckan.

Ortens marthor har haft en del av sin verksamhet på byagården, bl a ordnade de årets julfest.

2 medlemmar har gått bort ( Clary Brådd och Inga Winberg).

Årsberättelse 2015


Föreningen har 143 medlemmar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit: Annica Lind ordförande, Jörgen Walsberg vice ordförande, Ann-Catrin Nygård sekreterare, Sinikka Berg kassör och Lisa Sand styrelsemedlem. Rune Lind styrelsesuppleant, Toralf Nygård och Peter Lassus verksamhetsgranskare och som suppleant Gurli Lassus. 

Styrelsen har sammankommit med två protokollförda sammanträden.

Årets verksamhet inleddes 1.2 med årsmötet där 9 medlemmar var närvarande.

Den årliga friluftskvällen med fotboll, kulstötning och korvgrillning ordnades 13.7.

Den traditionella sommarfesten hölls onsdagen den 15.7 klockan 18.00. Festtalare var emigrantättlingen Stephen Nygård. Ralf Lind presenterade sitt 17:de Valsbergsblad. Desiree Valsberg-Småros ledde allsången. Lotteri och kaffeservering ordnades också. Festen var välbesökt med över 100 personer.

Församlingen och ortens Marthor har även använt byagården för en del av sin verksamhet.

Sega gubbar, som består av motionerande 65 plussare från Närpes hade en friluftsdag till byagården 14.10.

Julfesten ordnades den 28.12. Programmet bestod av mycket musik av elever från Närpes gymnasiets andra årskurs musiklinje . Lotteri och kaffeservering ordnades också, samt jultomten som kom på besök. Ett 40-tal pesoner besökte julfesten.

Byagården har även hyrts ut privat några gånger under året.

Stephen Nygård donerade en summa pengar till byagården till minne av Bertel Nygård.

Tre medlemmar har gått bort (Anni Gammals och Ethel Ågren och Ingvald Ågren -14)


Årsberättelse 2014

Föreningen har 160 medlemmar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit: Annica Lind ordförande, Jörgen Wahlsberg vice ordförande, Ann-Catrin Nygård sekreterare, Sinikka Berg kassör och Lisa Sand styrelsemedlem. Rune Lind styrelsesuppleant, Toralf Nygård och Peter Lassus veksamhetsgranskare och som suppleant Gurli Lassus.

Styrelsen har sammankommit med 3 protokollförda sammanträden.

Årsmötet 2.2 inledde årets verksamhet, där 11 medlemmar var närvarande.

Den traditionella sommarfesten hölls onsdagen 9.7 klockan 18.00. Året före provade vi att ha sommarfesten en kväll och då var den lyckad, så vi provade samma konsept i år och festen var välbesökt, festtalare var Ulla-Maj Wideroos. Ralf Lind presenterade sitt 16 Valsbegsblad. Festen innehöll mycket musik och allsång under ledning av Desiree Wahlsberg-Småros. Samt lotteri och kaffeservering.

Den årliga fotbollsmatchen och kulstötningen ordnades den 16.7, som för övrigt ordnades för 10:de gången.

En talkokväll med räfsning och uppstädning av gården ordnades 5.5.

Marthorna ordnade en soppdag 12.5, där de bjöd in alla ortsbor.

Församlingen har även använt byagården för sin verksamhet.

Ethel Lageström-Juthnäs anhöriga uppmanade folk att stödja föreningen som hågkomst i samband med hennes begrvning. Så föreningen kunde mottaga en större donation, för dem skaffades värmeluftspumpar och en ny kaffekokare till byagården.

Två medlemmar har gått bort (Elvi Nygård och Erik Gammals)

Årsberättelse 2013

Föreningen har 160 medlemmar.

 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit:

Annica Lind ordförande, Jörgen Wahlsberg vice ordförande, Ann-Catrin Nygård sekreterare, Sinikka Berg kassör och Lisa Sand styrelsemedlem. Rune Lind är styrelsesuppleant. Toralf Nygård och Peter Lassus är verksamhetsgranskare med Gurli Lassus som suppleant.

Styrelsen har sammankommit till 3 protokollförda sammanträden.

Årets verksamhet inleddes 27.1 med årsmötet där 16 medlemmar var närvarande.

Den traditionella sommarfesten hölls onsdagen den 17.7 på kvällen och det visade sig vara ett lyckat arrangemang, för mycket folk kom. Årets festtalare var stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist. Ralf Lind presenterade sitt nya Valsbergsblad. Samt mycket musik och allsång, som hör till våra fester. Sinikka Berg fick Finlands svenska hembygdsförbunds förtjänsttecken i silver för sin insats för hembygdsföreningen.

Friluftskväll med kulstötning och fotbollsmatch var den 24.7.

Närpes Vuxeninstitut har haft en allsångskväll i hembygdsgården den 24.9, med Marika Esch som allsångsledare.

Församlingen har haft ett möte i påskveckan.

Yttermark lågstadieskola hade sin julfest utomhus vid byagården.

Ortens marthor har haft en del av sin verksamhet vid byagården.

Föreningen deltog även i år med dörrkransförsäljning samt ett lotteri på julbasaren vid Övermark Ufs lokal.

En medlem har gått bort.

Årsberättelse 2012

 

Föreningen har 140 medlemmar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit:

Annica Lind ordförande, Jörgen Wahlsberg vice ordförande, Ann-Catrin Nygård sekreterare, Sinikka Berg kassör och Lisa Sand styrelsemedlem. Rune Lind ärstyrelsesuppleant. Toralf Nygård och Peter Lassus är verksamhetsgranskare med Gurli Lassus som suppleant.

Styrelsen har sammankommit till 3 protokollförda sammanträden.

Årets verksamhet inleddes 5.2 med årsmötet där 15 medlemmar var närvarande.

En talkokväll med räfsning och fönstertvätt ordnades på våren.

Sommarfesten, som blivit en tradition, hölls 8.7. Emina Arnautovic var festtalare. Festen bjöd även på mycket sång och musik. Ralf Lind presenterade även sitt nya Valsbergsblad, det 14. i ordningen. Den avgående ordföranden Jörgen Walsberg avtackades med att få Finlands svenska hembygdsförbunds förtjänsttecken i silver för sin insats för hembygdsföreningen. Ralf Lind fick samma förtjänsttecken för sin hembygdsdokumentation.

12.7 var det åter dags för friluftskvällen med kulstötning och fotbollsmatch.

Närpes Vuxeninstitut har haft en allsångskväll i hembygdsgården, där Marika Esch var allsångsledare.

Hembygdsgården har använts av församlingen, ortens marthor samt privat ordnade tillställningar.

Föreningen deltog även i år med dörrkransförsäljning samt ett lotteri på julbasaren vid Övermark Ufs lokal.

Sex medlemmar har gått bort.

Årsberättelse 2011

Föreningen har 149 medlemmar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit: Jörgen Wahlsberg ordförande, Rune Lind vice ordförande, Ann-Catrin Nygård sekreterare, Sinikka Berg kassör och Lisa Sand styrelsemedlem. Ethel Juthnäs arkiverar fotografier, samt Göta Brådd som arkiverar tidningsurklipp.

Styrelsen har sammankommit med två protokollförda sammanträden.

Årets verksamhet inleddes 6.2.11 med årsmötet där 11 medlemmar var närvarande.

Församlingen hade en församlingsafton på hembygdsgården 13.5.

Traditionell sommarfest hölls 10.7. där Ralf Lind gjorde en reseskildring från sin resa genom USA och presenterade sitt nya Valsbergsblad. Desireé Wahlsberg-Småros skötte om allsången. Kaffeservering och lotteri ordnades även.

MI har haft sin verksamhet i hembygdsgården - en kurs i uteprydnader av ris och mossa som ordnades 11.11.

Föreningen deltog även i år på julbasaren vid Övermark UF med dörrkransförsäljning.

Tre medlemmar har gått bort.

Årsberättelse 2010

Föreningen har 151 medlemmar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit: Jörgen Walsberg ordförande, Rune Lind viceordförande, AnnCatrin Nygård sekreterare, Sinikka Berg kassör, Lisa Sand styrelsemedlem. Ethel Juthnäs arkiverar fotografier, samt Göta Brådd som arkiverar tidningsurklipp.

Årets verksamhet inleddes 2.1. med julfest, där det var ett omväxlande program, samt lotteri och servering.

7.2. var årsmötet där 18 medlemmar var närvarande.

Traditionell sommarfest hölls 11.7. där Ralf Lind presenterade sitt nya Valsbergsblad. Desirée Valsberg- Småros ledde allsången. Även servering och lotteri ordnades.

Medborgarinstitutet har haft verksamhet i hembygdsgården, en föreläsningskväll på våren och en allsångskväll på både våren och hösten.

Församlingen har även använt hembygdsgården för sin verksamhet.

Vid julbasaren vid UF-lokalen i Övermark deltog föreningen med dörrkransförsäljning.

En medlem har gått bort.

Årsberättelse 2009

Föreningen har 148 medlemmar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit: Jörgen Walsberg ordförande, Rune Lind viceordförande, Ann-Catrin Nygård sekreterare, Sinikka Berg kassör, Lisa Sand styrelsemedlem. Ethel Juthnäs arkiverar fotografier och Göta Brådd arkiverar tidningsurklipp.

Årets verksamhet inleddes 8.2 med årsmötet där 16 medlemmar var närvarande.

Tisdagen den 7.7 var den traditionella friluftskvällen med fotboll och kulstötning, där alla kunde delta. Efteråt blev det prisutdelning åt alla som deltagit i kulstötningen, samt korvgrillning.

Årets sommarevenemang blev i år lite annorlunda, i och med Ralf Linds förslag på lavadans och loppmarknad, som han genomförde med hjälp av de övriga medlemmarna.

Torsdagen den 9.7 ställdes lavan i skick inför lavadansen.

Fredagskvällen den 10.7 var det dags för dansen. I och med att vädret inte visade sig från sin bästa sida på dagen så bidrog det säkert med ett litet bortfall av danspublik. Men ett 60-tal besökare var det i alla fall. De inbetalda fick en stämpel med den nya stämpeln med hembygdsföreningens logo. Dansbandet Online Band skötte musiken. Man kunde även köpa kokad knackkorv samt grisar, saft och lemonad.

På lördagen den 11.7. i strålande väder var det dags för loppmarknaden där ett 10-tal försäljare deltog. Marknaden var relativt välbesökt och många saker fick nya ägare.

Allsångsböcker har blivit skaffade med stöd på 500€ av Svenska Österbottens Samfund. 650€ betalade vi ur egen kassa.

Medborgarinstitutet har haft en allsångskväll på våren och en föreläsning om Argentina och Brasilien på hösten.

Församlingen har även annvänt byagården för sin verksamhet.

Föreningen deltog även i år på julbasaren vid Övermark UF med dörrkransförsäljning.

1 medlem har gått bort.

Årsberättelse 2008

Hembygdsföreningen har 140 medlemmar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit : Jörgen Walsberg ordförande, Rune Lind vice ordförande, Ann-Catrin Nygård sekreterare, Sinikka Berg kassör, Göta Wahlsberg styrelsemedlem. Ethel Juthnäs arkiverar fotografier, samt Göta Brådd som arkiverar tidningsurklipp.

Styrelsen har sammankommit till 2 protokollförda sammanträden.

Årets verksamhet inleddes 4.februari med årsmötet där 17 medlemmar var närvarande.

Årets sommarfest hölls söndagen den 6.juli med Herbert Lindén som festtalare. Ralf Lind presenterade sitt nya Valsbergsblad och Desirée Walsberg-Småros skötte om allsången. Lotteri samt servering ordnades också. Festen var välbesökt.

Kulstötningen och fotbollsmatchen ordnades även denna sommar. Detta har blivit lite av en tradition, där alla i alla åldrar kan delta. Alla som deltog i kulstötningen fick pris. Det är en lättsam tillställning

Nytt proppskåp har installerats i och med att nya värmebatterier har införskaffats.

Avloppstanken har grävts upp och ersatts med en ny, samt en ny pump har installerats. På förekommen anledning så har ett hus byggts vid källan för pumpen, så att den inte ska frysa sönder.

MI har haft två föreläsningar vid byagården, en på våren och en på hösten.

Församlingen har även använt byagården för sin verksamhet.

Även byns marthor har använt byagården.

1 medlem har gått bort.

 

Jörgen Walsberg, ordf                                   Ann-Catrin Nygård, sekr

Newest Members